Meklēt izmantojot virsrakstu
Datuma sākumpunkts
datuma beigu punkts
Atdalīt ar komatu

Eiropas Jaunatnes dialoga 8. cikla konference

Mariborā no 2021. gada 26. septembra līdz 30. septembrim notika trešā un pēdējā Eiropas Savienības jaunatnes dialoga 8. cikla konference. Dalībnieki noformulēja ieteikumu kopumu Eiropas Komisijai un ES dalībvalstīm, balstoties uz iepriekšējo divu konferenču iznākumiem, kā arī uz ciklā veiktā kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma rezultātiem.
Sadaļa

Biedrība “Papardes zieds” uzsāk veselības izglītības aicinājuma kampaņu “Pasargā savējo!”

Biedrības “Papardes zieds” veselības izglītības kampaņas “Pasargā savējo!” mērķis ir nodrošināt visiem Latvijas bērniem un jauniešiem, tai skaitā arī ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, pieejamu, kvalitatīvu un pilnvērtīgu veselības izglītību, kā arī rosināt esošos un topošos vecākus aizdomāties par veselības izglītības tēmām, kas pasargās viņu bērnus nākotnē.

Īstermiņa politika darbā ar jaunatni

Jaunatnes jomu Latvijā regulē Jaunatnes likums un politikas plānošanas dokumenti. Tā ir starpnozaru politika, kas iekļauj izglītību, veselību, labklājību un nodarbinātību, kurām ir nozīmīga loma jebkura jaunieša attīstībā. Jaunatnes politikai būtu jābūt vienai no valsts prioritātēm, gan domājot par valsts ilgtermiņa plānošanu un ekonomisko labklājību, gan nepieciešamajiem cilvēkresursiem. Lai gan 2021. gadā iesākti būtiski uzlabojumi, tomēr jomā joprojām lielākais izaicinājums ir ilgtermiņa vīzija un gadiem neatrisinātas jomas problēmas.

NVA aicina pieteikt brīvprātīgos godināšanai “Gada brīvprātīgais 2021”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt labākos brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri laika posmā no 2020.gada 1.novembra līdz 2021.gada 15.decembrim aktīvi darbojās sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības.
Sadaļa

LJP prezidente Ilze Bergmane ievēlēta NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomē

2021. gada 5. novembrī Memoranda padomes NVO puses pārstāvju vēlēšanu rezultātu apkopošanai izveidotā komisija sanāca uz sēdi un apkopoja vēlēšanu rezultātus. Memoranda padomē nevalstiskās organizācijas līdz 2023. gada 30. aprīlim pārstāvēs arī LJP prezidente Ilze Bergmane un LSGCO pārstāve Agnija Jansone.
Sadaļa

Ziedošanas akcija #WhiteFriday ir sākusies

Šodien, 5. novembrī, labdarības organizācija Ziedot.lv kopā ar mobilo platformu Mobilly aicina Latvijas iedzīvotājus vienoties ziedošanas akcijā #WhiteFriday, kuras mērķis ir veicināt atbalstu dažādu labdarības un nevalstisko organizāciju ikdienas darbam un akcentēt regulāra ziedojuma nozīmi.
Sadaļa

ES aicina jauniešus iesūtīt idejas par Eiropas Jaunatnes gadu

Eiropas Savienība ik gadu izraugās vienu svarīgu jautājumu, kuram velta Eiropas gadu. Eiropas Komisija nākusi klajā ar iniciatīvu 2022. gadu pasludināt par Eiropas Jaunatnes gadu, tāpēc Eiropas Savienība aicina jauniešus dalīties ar savām idejām. Ko tu sagaidi no ES? Kādas izmaiņas šim gadam vajadzētu viest tavā dzīvē?
Sadaļa

Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu izveidojuši filmu jauniešiem “Neatsāj pēdas”

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, plkst. 19.30 LTV1 pirmizrādīs aizraujošu dokumentālu filmu “Neatstāj pēdas”. Tās galvenie varoņi ir deviņi jaunieši, kuri COVID – 19 pandēmijas laikā dodas dabā, lai piedzīvotu un uzzinātu ko jaunu.

Aktuāli