YOUTH.INFO: FUTURE YOUTH INFORMATION TOOLBOX - ERASMUS+

Latvijas Jaunatnes padomes 2017. gada septembrī uzsākusi īstenot Erasmus+ projektu “Youth.Info: Future Youth Information Toolbox”. Nākamo divu gadu laikā 9 partneri no 8 dažādām valstīm sadarbosies, lai paaugstinātu jauniešu informācijas pakalpojumu kvalitāti un izplatību.

Projekta partneri:

  • Creativitas, Lietuva
  • ERYICA, Luksemburga
  • Åbo Akademi University, Somija
  • Youth Work Ireland, Īrija
  • European Peer Training Organisation (EPTO), Beļģija
  • Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin, Vācija
  • Bundesnetzwerk Österreichische Jugendinfos, Austrija
  • Labdaros ir Paramos Fondas "Jauniems", Lietuva
  • Latvija Jaunatnes padome, Latvija.

Projekts tiek īstenots, tādēļ, ka trūkst uz pierādījumiem balstītu pētījumu jaunatnes informācijas jomā, kas neļauj attīstīt šo jomu. Projekta pētījuma laikā tiks identificētas jauniešu informācijas vajadzības, tendences un svarīgākie temati.
Izmantojot pētījumā iegūtos rezultātus un ņemot vērā nākotnes iespējas, tiks izstrādātas un izmēģinātas trīs lietotājiem draudzīgas un uz nākotni balstīti informācijas pakalpojumi jauniešiem, kurus varētu izmantot vietējie jauniešu informācijas pakalpojumu sniedzēji.
Projekta ietvaros notiks arī mācību kurss, kurās piedalīsies jauniešu no dažādām valstīm.
Projekta noslēgumā tiks organizētas vairākas aktivitātes, lai veicinātu politisko izpratni vietējā, valsts un Eiropas līmenī, nodrošinot turpmāku atbalstu jauniešu informācijas pakalpojumiem.

Aktuāli