"Youth Up Europe" - Ilgtspējīga attīstība

Šī gada 19. jūnijā Īrijas galvaspilsētā Dublinā notika Eiropas Jauniešu Foruma un Īrijas Jauniešu Padomes rīkotais pasākums “Youth Up Europe”. Pasākuma galvenās apspriestās tēmas bija Apvienoto Nāciju Organizācijas 17 Ilgtermiņa attīstības mērķi un jauniešu iesaiste
valstu Nacionālo brīvprātīgo ziņojumu tapšanā par mērķu sasniegšanas progresu, kā arī jauniešu aktīva piedalīšanās nākamajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
Latviju pārstāvēja Latvijas Jaunatnes padomes deleģētā LJP dalīborganizācijas “Klubs “Māja”- Jaunatne vienotai Eiropai” eksprezidente Kristiāna Plāte.  
Kristiāna savā runā dalījās ar pieredzi kā šogad tapa Latvijas Nacionālais brīvprātīgais ziņojums par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), kas ir Latvijas galvenie nākotnes izaicinājumi un, kā, viņasprāt, Latvijas jaunieši aktīvāk varētu iesaistīties IAM popularizēšanā.
Diskusiju laikā dalībnieki arī nonāca pie daudzām interesantām atziņām:
1. Jauniešiem ir jābūt aktīvākiem, un ir jāprovocē pārmaiņas.
2. Jaunieši nav ne nākotne, ne pagātne, ne nezināms spēks no siera planētas, bet gan tā sabiedrības daļa, kura ar šodienas kļūdām dzīvos visilgāk, tāpēc tas ir īpaši svarīgi, lai jauniešu tiktu uzklausīti un sadarbotos ar visa līmeņa valsts institūcijām.
3. Lai nodrošinātu aktīvu jauniešu līdzdalību valsts dzīvē, valstij ir jādomā par jauniešu ekonomisko un sociālo stabilitāti.
Tāpat K.Plāte tika deleģēta pārstāvēt Latvijas Jaunatnes padomi Latvijas Nacionālā brīvprātīgā ziņojuma tapšanā, ko organizēja Pāressoru koordinācijas centrs šī gada martā.
Ar Latvijas ziņojumu var iepazīties zemāk. 
Ziņojums tiks prezentēts ANO Augsta līmeņa politiskajā forumā, kas norisināsies no 9. – 18. jūlijam Ņujorkā.

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli