Veikt pētījums par jauniešu interesēm un to uzskatiem par prioritātēm Latvijas lēmumpieņēmēju dienaskārtībā

Sadaļa

Nodibinājums "Pasaules dabas fonds" gada sākumā ar pētījumu aģentūras SKDS starpniecību veica Latvijā vēl nebijušu pētījumu “Jauniešu intereses un to uzskati par prioritātēm Latvijas lēmumpieņēmēju dienaskārtībā nākamo 10 gadu laikā”. Šis ir pirmais publiski pieejamais šāda tipa pētījums par jauniešu (16-25 g.v.) interesēm, uzskatiem par vides aktualitātēm un prioritātēm, kuras būtu jāizvirza lēmumpieņēmējiem Latvijā turpmāko 10 gadu laikā vides sektorā, ilgtspējīgas attīstības un pilsoniskas līdzdalības jomās. 

Aptaujātie jaunieši uzskata, lai risinātu vides un dabas problēmas Latvijā, tiek darīts kopumā nepietiekami (69%). Tas ietver to, ka videi draudzīgas attīstības nodrošināšanai Latvijā tiek atvēlēts kopumā nepietiekami daudz valsts un pašvaldību budžeta naudas (58%), kā arī Latvijas pašreizējie likumi attiecībā uz dabas aizsardzību kopumā tiek novērtēti kā pārāk «vāji» (64%).

Lai arī jaunieši iedzīvotāju iesaisti dabas saglabāšanā un izglītības pilnveidošanu par vides, dabas un klimata jautājumiem uzskata par neapšaubāmu prioritāti, mācību iestādēs viņiem netiek sniegtas pilnvērtīgas zināšanas un izpratne. Vidēji tikai 32% respondentu uzskata, ka mācību iestādēs izpratne par preču un pakalpojumu ietekmi uz vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu, sugu un dzīvotņu saglabāšanu un citiem jautājumiem tiek veidota labā un teicamā līmenī.

Lūgums jebkādām organizācijām (t.sk., biedrības, mācību iestādes, neformālās kustības, bibliotēkas, valsts iestādes utt.), kuras vēlas līdzdarboties datu aktualizēšanā šī gada otrajā pusē, aizpildīt šo īso anketu.

Projektu “Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu atbild projekta nodibinājums “Pasaules dabas fonds”. Vairāk informācijas par projektu, kura ietvaros šis pētījums tika veikts šeit.

Ārējās vietnes

Aktuāli