V cikls Eiropas līmenī

Strukturētā dialoga darbu Eiropas līmenī vada Eiropas vadības komiteja kas sastāv no Eiropas savienības padomes prezidējošo valstu trio - Nīderlande, Slovākija, Malta- par jaunatni atbildīgo ministriju un nacionālo jaunatnes padomju pārstāvjiem, Eiropas komisijas pārstāvjiem un Eiropas Jaunatnes foruma pārstāvjiem. Vadības komiteja nosaka kopējo cikla tēmu un vada tā kopējo procesu Eiropā.

Strukturētā dialoga cikls 18 mēnešu garumā Eiropā:

  1. Diskusijas nacionālā mērogā (tēmas un jautājumu noteikšana)
  2. Diskusijas Eiropas līmenī Eiropas Savienības Jaunatnes konferencē Nīderlandē (tēmas un jautājumu noteikšana)
  3. Konsultācijas par aktualitātēm jaunatnes politikā vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī, un nacionālā ziņojuma sagatavošana
  4. Rekomendāciju izstrāde Eiropas līmenī Eiropas Savienības Jaunatnes konferencē Slovākijā
  5. Konsultācijas par Eiropas rekomendāciju īstenošanas realitāti nacionālā līmenī, un nacionālā ziņojuma sagatavošana
  6. Priekšlikumu izstrāde rekomendāciju ieviešanai Eiropas un nacionālā līmenī Eiropas Savienības Jaunatnes konferencē Maltā
  7. Rekomendāciju ieviešana

Dalies:

Aktuāli