Tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri

14.janvārī LJP pārstāvji tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili, lai pārrunātu jautājumus par jaunatnes konsultatīvās padomes darbu, konsultācijas sistēmu ar sociālo partneri (IZM+LJP) un prezidentūras jaunatnes pasākumu aktualitātēm.

Tika panākta vienošanās par jaunatnes konsultatīvās padomes darba atsākšanu ar februāra mēnesi, turpmāk sēdes organizējot reizi mēnesī. Ministre apņēmusies vadīt Jaunatnes konsultatīvo padomi. Ļoti ceram, ka arī citas ministrijas darbam Jaunatnes konsultatīvajā padomē deleģēs lēmumu pieņēmējus, ne izpildītājus. Jaunatnes konsultatīvā padome tiks attīstīta kā starpsektoriālās sadarbības instruments, konsultatīvais mehānisms un vide, kurā pieņemtie lēmumi tiek virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā un Saeimā.IMG_8585

Tika ieskicēti aktuālākie jautājumi un darbi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā. Kā arī vienojāmies par ciešāku sadarbību jaunatnes politikas tematikas aktualizēšanā medijos, valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju vidū.

Tikšanās notika pēc ministres biroja iniciatīvas, atbildot uz LJP 2014.gada decembrī iesniegto vēstuli.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli