Apkopoti ES Jaunatnes konferences rekomendāciju apspriešanas rezultāti

Līdz 15.jūnijam Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Strukturētā dialoga nacionālo darba grupu un reģionālajiem koordinatoriem aicināja visu līmeņu lēmumu pieņēmējus no Saeimas, ministrijām, valsts aģentūrām, plānošanas reģioniem un pašvaldībām izteikt savu viedokli par jauniešu politiskās līdzdalības reko... Lasīt vairāk

LJP aicina uz Eiropas jaunatnes konferences rekomendāciju apspriešanu reģionos

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Strukturētā dialoga Nacionālo darba grupu un reģionālajiem koordinatoriem aicina reģiona pašvaldību lēmumu pieņēmējus un jauniešus piedalīties Eiropas jaunatnes konferences rekomendāciju apspriešanā reģionos. Katrā no reģioniem tiks organizēta noslēguma diskusija, kurā jaunieši, lēmumu pieņēmēji, jaunatn... Lasīt vairāk

LJP piedalās Strukturētā dialoga nacionālo darba grupu seminārā

No 13. līdz 16. aprīlim Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) pārstāvji Alma Brinkmane un Reinis Grāvītis piedalījās Ļubļanā notiekošajā seminārā "Strukturētais dialogs nacionālo darba grupu dalībniekiem”, kuru organizēja Slovēnijas nacionālā aģentūra MOVIT un Slovēnijas Jaunatnes padome. Strukturētā dialoga (SD) nacionālo darba grupu pārstāvji no 14 da... Lasīt vairāk

ES Jaunatnes konferencē izstrādātas rekomendācijas jaunatnes politiskās līdzdalības veicināšanai

Eiropas Savienības (ES) Jaunatnes konferencē , kas no 23. līdz 26.martam notika Rīgā , jaunieši un politikas veidotāji no visas Eiropas sagatavoja rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai. Tās tiks prezentētas ES valstu jaunatnes ministriem Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomes sanāksmē 18.-19.maijā, kad plānotas augs... Lasīt vairāk

Aktuāli