Eiropas Jaunatnes konferencē sagatavo ieteikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai

15.oktobrī noslēdzās Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē organizētā Eiropas Jaunatnes konference Romā, kurā vairāk kā 180 jaunatnes politikas veidotāji un jauniešu interešu pārstāvji no visas Eiropas izstrādāja priekšlikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai un piekļuvei tiesībām. Konferences dalībnieki definēja jaunatnes po... Lasīt vairāk

Diskusijas "Jaunatnes politika Latvijā - mīti un realitāte" apkopojums

Diskusijas "Jaunatnes politika Latvijā - mīti un realitāte" apkopojums

Šā gada 28.maijā Latvijas Jaunatnes padome ES Mājā rīkoja Jaunatnes politikas diskusiju par tēmu “Jaunatnes politika Latvijā – mīti un realitāte’’. Informatīvs diskusijas kopsavilkums par galvenajām problēmām un to risinājumiem jaunatnes jomā: Informācijas pieejamība un kvalitāte. Galvenās problēmas: Zema informācijas pieejamība, kas nozīmē, ka jau... Lasīt vairāk

Konference par Jaunatnes politikas attīstību Strukturētā dialoga ietvaros

Šā gada 7.oktobrī, ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, no plkst. 11:30 līdz 16:30, Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) rīko konferenci „Strukturētais dialogs un starpinstitucionālā sadarbība jaunatnes politikas attīstībai” , kurā piedalīties aicināti valsts institūciju, pašvaldību, jauniešu organizā... Lasīt vairāk

Projekts “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”

Ar 2014.gada augustu Latvijas Jaunatnes padome (LJP) uzsāk īstenot Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētu projektu “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”. Projekts tiks īstenots laikā no 01.08.2014. līdz 01.02.2016. visā Latvijas teritorijā. Līdz ši... Lasīt vairāk

Īsumā par Strukturēto dialogu jaunatnes jomā

2005. gada 15. novembra Rezolūcijā Eiropas Komisija un Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstis tika aicinātas izveidot strukturētu dialogu ar jauniešiem un jaunatnes organizācijām, jaunatnes pētniekiem un politikas veidotājiem ar mērķi atbalstīt jauniešu tiesības piedalīties politikas izstrādē, kas tiešā veidā viņus skar. Tā ES Padomes prezi... Lasīt vairāk

Aktuāli