Meklēt izmantojot virsrakstu
Datuma sākumpunkts
datuma beigu punkts
Atdalīt ar komatu

Brīvprātīgā darba informācijas sistēma

Šā gada 21.aprīlī Valmieras novada fonda konferencē “Brīvprātīgais darbs – Tavs veiksmes pakāpiens II” Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sniedza plašāku informāciju par Brīvprātīgā darba informācijas sistēmu, kuru plānots izveidot Brīvprātīgā darba likums kontekstā http://ljp.lv/saeima­pienem­brivpratiga-darba­likumu/. NVA 2016.gadā uzsāks...

Informatīvs palīgmateriāls brīvprātīgā darba organizētājiem darbam ar jauniešiem

Šā gada 1.janvārī spēkā stājās Brīvprātīgā darba likums. Jau likuma izstrādes gaitā LJP atbildīgajai Saeimas apakškomisijai norādīja uz dažādiem aspektiem, kas nav skaidri, kas ierobežos jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā un kas būtu precizējami (piemēram, nepilngadīgo jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā mācību laikā, brīvprātīgo apdrošināšana...

Atskats uz LJP Rudens politikas forumu "Brīvprātīgā darba likuma ieviešanas praktiskie aspekti"

20.novembrī, Rīgā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) rīkoja ikgadējo LJP Rudens politikas forumu par šobrīd aktuālo tēmu jaunatnes jomā - “Brīvprātīgā darba likuma ieviešanas praktiskie aspekti”, kurā lēmumu pieņēmēji, nozares eksperti, nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji, jaunatnes darbā iesaistītie un jaunieši diskutēja par jauniešu brīvprātīgā...

Saeima atbalsta grozījumus Jaunatnes likumā

10.decembrī, trešajā lasījumā Saeima atbalstīja grozījumus Jaunatnes likumā, nosakot, ka jauniešu brīvprātīgais darbs tiek organizēts saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumu. Saeimā 2015.gada 18.jūnijā pieņemtais Brīvprātīgā darba likums nosaka vienotu brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu valstī. Līdz šim brīvprātīgā darba veikšanu regulēja vairāki...

Piedalies LJP Rudens politikas forumā "Brīvprātīgā darba likuma ieviešanas praktiskie aspekti"

20.novembrī, plkst.10:00-16:00, Rīgā, Kaņepes Kultūras centrā, Skolas ielā 15 Latvijas Jaunatnes padome (LJP) rīko ikgadējo LJP Rudens politikas forumu "Brīvprātīgā darba likuma ieviešanas praktiskie aspekti", kurā tiksies lēmumu pieņēmēji, nozares eksperti, pētnieki un praktiķi, lai runātu par aktuālāko jaunatnes politikas jomā dažādu iniciatīvu...

LJP interaktīvā diskusija par brīvprātīgo darbu

11.augustā, plkst.13:00 Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) valdes locekle Alma Brinkmane piedalīsies interaktīvajā diskusijā par brīvprātīgo darbu, jauniešu iespējām iesaistīties brīvprātīgajā darbā, Brīvprātīgā darba likumu un tā nozīmi nevalstiskajām organizācijām, kā arī par LJP Vasaras akadēmiju. Diskusija būs vērojama interneta vietnē www.nvotv...

Saeima pieņem Brīvprātīgā darba likumu

18.jūnijā, trešajā galīgajā lasījumā Saeima pieņēma Brīvprātīgā darba likumu, kas no 2016.gada 1.janvāra Latvijā noteiks brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu. Likuma mērķis ir sekmēt brīvprātīgo darbu un veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā. Likums noteic, ka brīvprātīgo darbu varēs organizēt biedrības un nodibinājumi, tostarp...

LJP piedalās paneļdiskusijā "Aktualitātes brīvprātīgā darba likumā Latvijā"

Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) prezidents Emīls Anškens 28.maijā, Eiropas Savienības mājā piedalās nodibinājuma "Valmieras novada fonds" rīkotajā konferencē “Brīvprātīgais darbs – Tavs veiksmes pakāpiens!”, kuras ietvaros tiek organizēta paneļdiskusija "Aktualitātes brīvprātīgā darba likumā Latvijā". Paneļdiskusijā piedalīsies E.Anškens (LJP)...

Aktuāli