Meklēt izmantojot virsrakstu
Datuma sākumpunkts
datuma beigu punkts
Atdalīt ar komatu

LJP dalīborganizācijas gada nogalē veiksmīgi startējušas AIF un SIF projektu konkursos

Pagājušā gada nogale LJP un tās dalīborganizācijām nākusi ar pozitīvām ziņām, 6 LJP dalīborganizācijas atbalstītas AIF stratēģisko projektu konkursā, 7 dalīborganizācijas atbalstītas SIF programmā “NVO fonds”.
Sadaļa

Aicinām piedalīties aptaujā "Jaunieši Eiropā: kas tālāk?"

Aptauja ir izveidota, lai apkopotu jauniešu (13-30 gadu vecumā) viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas nākotni. Šī aptauja ir daļa no Strukturētā dialoga - Eiropas Savienības procesa, kas veicina jauniešu līdzdalību sabiedrībā un sekmē diskusijas par tēmām, kas ir aktuālas jauniešiem un ietekmē viņus un Eiropas nākotni. Uzzināt vairāk...

Jaunieši Madonā veidos Eiropas Nākotni!

15.-16. februārī Latvijas jauniešu galvaspilsētā – Madonas novadā – notiks Strukturētā Dialoga VI cikla Nacionālā konference, kuru organizē Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību. Konferences laikā Latvijas jaunieši kopā ar politikas veidotājiem un īstenotājiem izstrādās savas rekomendācijas jaunatnes politikas...

Bērnu līdzdalības novērtējuma Nacionālais ziņojums

Latvijas Bērnu labklājības tīkls laikā no 2017. gada aprīļa līdz decembrim sadarbībā ar Eiropas Padomi (EP) un Labklājības ministriju (LM) īstenoja projektu “Eiropas Padomes Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīka ieviešana”. Projekta ietvaros tika analizēti nozaru normatīvi un politikas plānošanas dokumenti, pētījumi un citi būtiski informācijas avoti...

Biedrības “Latvijas Jaunatnes padomes” Kongress 2018 3.-4. marts, Madonā

Jauni statūti, jauna stratēģija, jauna valde – JAUNS IZRĀVIENS LJP! Latvijas Jaunatnes padomes Kongress notiks no 2018.gada 3. un 4.marta, Latvijas jauniešu galvaspilsētā Madonā! Kongresa dalībniekiem tiks organizēts kopējs bezmaksas transports no Rīgas uz Madonu un atpakaļ no tās. Dalībniekiem tiks segtas ēšanas izmaksas un naktsmītnes viesnīcā...
Sadaļa

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam pievienojas 35 organizācijas

Trešdien, 31. janvārī, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam svinīgi pievienojās 35 jaunas organizācijas, pārstāvot kultūras, izglītības, veselības, dabas, ekonomikas, jaunatnes un citas jomas. Šogad pirmajā Memoranda padomes sēdē piedalījās arī Ministru prezidents Māris Kučinskis, apliecinot gatavību arī turpmāk ar...

LJP piedalījās Skola2030 forumā “Vai patriotismu var iemācīt?"

Šī gada 29. janvārī Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents M.Šteins piedalījās Skola2030 forumā "Vai patriotismu var iemācīt?" Kāds ir 21.gadsimtam atbilstošs jēdziena "patriotisms" saturs? Kādā veidā visveiksmīgāk ir iespējams iemācīt/attīstīt patriotismu skolās Latvijā? Par šiem trīs centrālajiem jautājumiem Skola2030 forumā diskutēja viedokļu...

Strukturētā Dialoga VI cikla nacionālā konference

2018. gadā 15.-16. februārī Latvijas jauniešu galvaspilsētā – Madonas novadā – notiks Strukturētā dialoga VI cikla Nacionālā konference, kuru organizē Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību. Konferences mērķis ir veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem un īstenotājiem jauniešiem aktuālos jautājumos...

LJP piedalījās Skola2030 forumā “Kas skolas beidzējam ir nepieciešams vairāk – zināšanas vai prasmes?”

Šī gada 22. janvārī notika Skola2030 rīkotais forums “Kas skolas beidzējam ir nepieciešams vairāk – zināšanas vai prasmes?”, kurā piedalījās arī Latvijas Jaunatnes padome. Pirmajā no septiņiem jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskās apspriešanas forumiem viedokļu līderi un nozaru speciālisti diskutēja par līdzsvaru starp zināšanu apgūšanu un...

Aktuāli