Strukturētā dialoga Zemgales reģionālā konference Jelgavā

Pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, jauniešu organizācijas, jaunieši un citi interesenti aicināti pieteikties strukturētā dialoga Zemgales reģionālajai konferencei, kas notiks š.g. 12.februārī no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00 Jelgavas novada domē, lielajā zālē, Pasta ielā 37. Konferences galvenā tēma ir jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Konferences laikā tiks apskatīti jauniešu politiskās līdzdalības piemēri Zemgales pašvaldībās un attīstītas idejas no notikušajām strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”. No katras Zemgales pašvaldības aicinām līdz 2 pārstāvjiem un 2 jauniešus. sd

Papildus informācija un pieteikšanās konferencei Jelgavā līdz 10.februārim, rakstot uz e-pastu uldis[at]zemgalei.lv 

Konference tiek organizētas strukturētā dialoga ietvaros, kas Eiropas Savienībā sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties diskusijās ar lēmumu pieņēmējiem par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus. Strukturētā dialoga pasākumus organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar koordinatoru Zemgales plānošanas reģionā, biedrību „Zemgales NVO Centrs".

LJP_logo zemg European_Youth_Forum.svg vertik_bez_laukuma_LV ek JSPA_bez_laukuma erasmusEU_cofunded

Strukturētā dialoga aktivitātes tiek organizētas un finansētas projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.

 


Dalies:

Aktuāli