Strukturētā Dialoga V cikla konsultācijas Dobelē un Jelgavas novadā

V cikla kopīgā tēma: veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā – gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai.

Dobelē

18.05.2016. no 15:20 līdz 18:20 Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, Brīvības iela 23
Aicinām jauniešus un vietējo lēmējvaru no DOBELES piedalīties strukturētā dialoga diskusijā “Kafija ar politiķiem” DJVC
Diskusijas „Kafija ar politiķiem” organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar diskusiju koordinatoru Zemgales reģionā - Zemgales NVO Centru.
Papildus informācija par diskusiju DOBELES NOVADĀ:
Uldis Dūmiņš, t. 29802373, uldis@zemgalei.lv
Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Dobeles jaunatnes iniciatīvu un veselības centru

Jelgavā
19.05.2016. no 14:30 līdz 17:30
JELGAVAS NOVADA DOMES LIELĀ ZĀLE
Aicinām jauniešus un vietējo lēmejvaru no Jelgavas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldībām piedalīties strukturētā dialoga diskusijā “Kafija ar politiķiem”
Diskusijas „Kafija ar politiķiem” organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar diskusiju
koordinatoru Zemgales reģionā - Zemgales NVO Centru.
Papildus informācija par diskusiju JELGAVAS NOVADĀ:JELGAVA
kristine.kode@jelgavasnovads.lv
Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar:

Diskusijas galvenās tēma ir veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā – gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai. Diskusijas jautājumi:
• Kas jauniešiem palīdzētu satuvināties un veidot uzticēšanos cilvēkiem ar atšķirīgu kultūru, sociālo, ekonomisko, reliģisko un etnisko piederību, vecumu, dzimumu?
• Ko vajadzētu darīt, lai nepieļautu dažādu jauniešu grupu stigmatizāciju/apzīmogošanu un sniegtu tiem vienādas iespējas sabiedrībā?
• Kas veicina jauniešu piederības izjūtu vietējai kopienai, sabiedrībai, Eiropai?
• Kādas kompetences jauniešiem varētu palīdzēt saskaroties ar sarežģītām situācijām?
• Kādi faktori var veicināt vai kavēt jaunieša pašizziņas procesu? Kas būtu nepieciešams, lai jaunietis pilnībā realizētu savu potenciālu un palīdzētu citiem realizēt savējo?
Diskusijas tiek organizētas strukturētā dialoga ietvaros, visā Eiropas Savienībā sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties diskusijās un politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.
Kā notiek “Kafija ar politiķiem”?
„Kafija ar politiķiem” ir īpaši organizēta un sagatavota pēcpusdiena, kurā pie kafijas un tējas tasēm satiekas jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai pārrunātu kādu noteiktu tematu, uzklausītu viens otra viedokli un kopā radītu jaunas idejas vai meklētu risinājumus jau esošām problēmām.
“Kafija ar politiķiem” ir platforma neformālām sarunām brīvā gaisotnē, kurā visi runā viens ar otru kā līdzīgs ar līdzīgu.
Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. Vairāk: www.ljp.lv

logucu_rinda


Dalies:

Aktuāli