Strukturētā Dialoga RĪGAS REĢIONĀLĀ KONFERENCE

sdStrukturētā Dialoga RĪGAS REĢIONĀLĀ KONFERENCE notiks 2016.gada 6. jūnijā plkst. 12.20  Rīgā, Rīgas domē, Rātslaukuma 1, 508. telpā.
Uzaicinājums jauniešiem un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem piedalīties Strukturētā dialoga Rīgas Reģionālajā konferencē par vienotu un iekļaujošu Eiropu!
Konferences galvenā  tēma ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavo sabiedrībai”. Konferences laikā  tiks apskatīti piemēri un attīstītas idejas no notikušajām strukturētā  dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”.

 Konferences darba kārtība
12.20 Konferences atklāšana, iepazīšanās
Īsa atklāšana, dalībnieku savstarpējā iepazīšanās
13.00 Iekļaujoša Eiropa - tās izaicinājumi un sabiedrības loma izaicinājumu risināšanā
Iekļaujošās Eiropas izaicinājumu aktualizēšana, paskaidrošana
13.15  Rīgas reģiona aktualitātes un piemēri
Īss atskats uz reģiona vietējo konsultāciju kopsavilkumu, organizāciju piemēri par Strukturētā Dialoga V cikla aktualizētajiem izaicinājumiem
14.00 Kafijas pauze
14.30 Kā veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā? -
Darbs grupās attīstot idejas no strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”
16.00 Darba grupu rezultātu prezentācijas
16.30 Kopsavilkums, noslēgums

Elektroniskā pieteikšanās konferencei:  http://ejuz.lv/konference2016riga
Jautājumu gadījumā sazināties ar Rīgas reģiona koodinatori Gintu Salmiņu, T. 29256888,
E-pasts:ginta.salmina[at]gmail.com
Konferenci organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar Rīgas reģiona koordinatoru  „Baltijas Reģionālo fondu”.Vairāk par Strukturēto dialogu LJP mājas lapā www.ljp.lv

Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana, Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē  Eiropas Komisija.

logucu_rinda


Dalies:

Aktuāli