Strukturētā dialoga Rīgas reģiona konference

Pašvaldību lēmumu pieņēmēji un jaunieši tiek aicināti  piedalīties  strukturētā dialoga Rīgas reģiona konferencē, kas notiks 13.februārī, no 12:00 līdz 16:00 Ogrē,  Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē Brīvības ielā 15.  Konferences galvenā tēma ir jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Konferences laikā tiks apskatīti jauniešu politiskās līdzdalības piemēri Rīgas reģiona pašvaldībās un attīstītas idejas no notikušajām strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”.

KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA

  • 12:00   Konferences atklāšana, iepazīšanās
  • 12:30   Kas ir jauniešu politiskā līdzdalība un kā tā notiek? Jauniešu politiskās līdzdalības piemēri dažādos līmeņos.
  • 13:15   Kā jauniešu politiskā līdzdalības tiek veicināta Rīgas reģiona pašvaldībās? Piemēri no strukturētā dialoga diskusijās iesaistītajām pašvaldībām.
  • 14:00   Kā veicināt jauniešu politisko līdzdalību? Darbs grupās attīstot idejas no strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”
  • 15:00   Darba grupu rezultātu prezentācijas
  • 15:30   Kopsvalikums, noslēgums

Papildus informācija un pieteikšanās konferencei Ogrē: Ginta Salmiņa, ginta.salmina[at]gmail.com, t.29256888 vai Rinalds Rudzītis, rinalds.rudzitis[at]ogresnovads.lv

Konference tiek organizētas strukturētā dialoga ietvaros, kas Eiropas Savienībā sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties diskusijās ar lēmumu pieņēmējiem par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus. Strukturētā dialoga pasākumus organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar koordinatoru Rīgas plānošanas reģionā  „Baltijas Reģionālo fondu”.

LJP_logo logo  European_Youth_Forum.svg  vertik_bez_laukuma_LV  ek  JSPA_bez_laukuma erasmus EU_cofunded

Strukturētā dialoga aktivitātes tiek organizētas un finansētas projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.


Dalies:

Aktuāli