Strukturētā dialoga Nacionālās darba grupas tikšanās

9.aprīlī, plkst. 15.00, Latvijas Jaunatnes padome (LJP) organizē Strukturētā Dialoga (SD) Nacionālās darba grupas sēdi, lai apspriestu sekojošus jautājumus:

  1. logoAtskats uz ES Jaunatnes konferenci Rīgā un informācija par augsta līmeņa debatēm 18.maijā (S.Brūna, IZM);
  2. ES Jaunatnes konferences rekomendācijas  (V.Brūveris, LJP);
  3. Latvijas delegācija ES Jaunatnes konferencē - atskats (D.Zverevs, A.Brinkmane, E.Anškens);
  4. Rekomendāciju apspriešana Latvijā aprīlis-jūnijs (I.Šubēvica, LJP).
  5. SD 4.cikla noslēguma konferences Latvijā (5.-7.novembris) programma un norises vieta (I.Šubēvica, LJP);
  6. Latvijas delegācija Luksemburgas konferencei (V.Brūveris, LJP);
  7. SD procesa attīstība Latvijā - kur mēs ejam? ko mēs vēlamies? 2015-2017 (I.Šubēvica, LJP)

Nacionālo Jaunatnes padomju Rekomendācijas SD procesu ieviešanai nacionālā līmenī: From a dialogue to a structured action_Conclusions_Portugal_01.04.2015.

9.aprīļa sēdes kopsavilkums: Kopsavilkums_090415

23.janvāra sēdes kopsavilkums: Kopsavilkums_230115

Tikšanās tiek organizēta projekta “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne” ietvaros. Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

SD_logo_finansetaji EU_cofunded


Dalies:

Aktuāli