Strukturētā dialoga īstenošana Latvijā 2017-2018 - Eiropas komisija

2017.gadā biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) noslēdza granta līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta īstenošanu 2017. un 2018.gadā.

Projekta mērķis ir veicināt Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas darbību, veicināt jauniešu izpratni par Strukturēto dialogu un sekmēt jauniešu līdzdalību, it īpaši to jauniešu, kuri iepriekš nav piedalījušies Strukturētā dialoga procesos.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

A1 – Strukturētā dialoga vēstnieki – Jaunieši (Janvāris, 2017-Decembris, 2018)

A2 – Monitorings par politikas plānošanas dokumentu un pētījumu saturu atbilstoši V un VI cikla

tematikai (Janvāris, 2017-Decembris, 2018)

A3 – V cikls noslēguma konference (2017.gada I ceturksnis)

A4 – VI cikls atklāšanas konference (2017.gada III ceturksnis)

A5 – Konsultācijas (Kafija ar politiķiem) (2017.gada IV centurksnis – 2018.gada I ceturksnis)

A6 – Nacionālā konference (2018.gada I ceturksnis)

A7 – Atgriezeniskās saites diskusijas (Kritiskās domāšanas darbnīcas) (2018.gada II ceturksnis)

A8 – VI cikla noslēguma konference (2018.gada III ceturksnis)

A9 - Strukturētā dialoga rekomendāciju ieviešanas monitorings (Janvāris, 2017-Decembris, 2018)

A9.1 Iniciatīva Vēlies Vēlēt (2017.gada aprīlis-maijs un 2018.gada septembris)

A10 – Strukturētā dialoga popularizēšanas pasākumi (Janvāris, 2017-Decembris, 2018)

Projekta kopējais budžets: 82215.00 EUR.

Aktuāli