Strukturētā dialoga informatīvie semināri

Pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, jauniešu organizācijas, jaunieši un citi interesenti aicināti pieteikties informatīvajam semināram par Strukturēto dialogu - 8. decembrī no 10:30 līdz 13:30 ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā un 10. decembrī no 14:30 līdz 17:30 Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrā „Bāka”,Sila ielā 2, Salacgrīvā.
Informatīvajos semināros būs iespējams vairāk uzzināt par jauniešu iespējām un politisko līdzdalību, Strukturēto dialogu, Eiropas jaunatnes politiku, pašvaldību darbinieku un jaunatnes lietu speciālistu lomu un to, kādi pasākumi veicami, lai veicinātu neformālās izglītības atzīšanu Latvijā.
Informatīvos seminārus organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar Rīgas reģiona koordinatoru „Baltijas Reģionālo fondu”. Pavisam Rīgas reģionā LJP kopā ar reģionālo partneri organizēs 1 reģionālo konferenci, 3 vietējā līmeņa diskusijas un 2 informatīvos seminārus. Pasākumi norisināsies no 2014.gada decembra līdz 2015.gada februārim. 
 Lai pieteiktos uz informatīvo semināru Rīgā vai Salacgrīvā, lūdzu, sūtiet e-pastu uz adresi: ginta.salmina[at]gmail.com
Diskusijas un semināri tiek organizēti Eiropas Savienības Strukturētā dialoga ietvaros, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Ikvienam ir iespēja iesaistīties kā dalībniekam, organizatoram un informācijas izplatītājam, par pasākumiem visos Latvijas reģionos.
 
Aktivitātes tiek īstenotas un finansētas projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”, Eiropas Savienības programmas Erasmus+ ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Aktuāli