Strukturētā dialoga diskusija Talsu novadā

14.janvārī Talsu bērnu un jauniešu centrā notika Strukturētā dialoga diskusija, ko organizēja Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar biedrību "NEXT". Diskusiju mērķis bija satikties jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai uzklausītu viens otra viedokli, kopā radītu jaunas idejas un meklētu risinājumus jau esošām problēmām, aktualizējot jaunatnes politikas problēmjautājumus.sd

Diskusiju laikā tika secināts, ka jaunieši vairāk jāiedrošina izteikt savu viedokli. Daži no izteiktajiem priekšlikumiem bija aicināt jauniešus piedalīties domes komiteju sēdēs, savukārt politiķiem vajadzētu viesoties skolēnu pašpārvaldēs, lai labāk izprastu jauniešu vajadzības. Jaunieši atzina, ka nereti trūkst izpratnes par lēmumu pieņemšanas procesu, tāpēc nepieciešams daudz atraktīvāks skaidrojums gan mācību stundās, gan ārpus tām. Piemēram, projektu nedēļu varētu veltīt pašvaldības darba iepazīšanai, bet skolas radio izmantot, lai pastāstītu par pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem.

Jaunieši uzsvēra, cik būtiski izskaust kurnēšanu par politiku, kas bieži vien rodoties tieši neiedziļināšanās dēļ. Tā vietā būtu lietderīgi vairāk informēt par pozitīvo un iespējām, piemēram, saņemt pašvaldības stipendiju. Tikšanās laikā tika norādīts arī uz pulcēšanās vietu trūkumu atsevišķos pagastos. Strukturētā dialoga diskusijā piedalījās jaunieši no Talsiem un Valdemārpils, Vandzenes, Virbu, Ģibuļu un Balgales pagasta. Pārrunājot līdzdalības iespējas ar politiķiem, jaunieši secināja, ka svarīgi ir izprast savas pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas sistēmu. Veidojot komunikāciju starp pašvaldību un jaunieti mazināsies barjera un ieguvēji būs abas puses.

Video materiāls par Strukturētā dialoga diskusiju Talsu novadā.

Sīkāka informācija par Strukturētā dialoga pasākumiem Kurzemes reģionā, sazinoties ar aktivitāšu koordinatoru Vili Brūveri, biedrība “NEXT”: vilis.bruveris[at]gmail.com, 26132223

LJP_logo sd next   JSPA erasmus EU_cofundedvertik_bez_laukuma_LVek

Strukturētā dialoga aktivitātes tiek organizētas un finansētas projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

logo


Dalies:

Aktuāli