Starptautisko Jaunatnes dienu Jelgavā svinējuši 700 dalībnieki

Pirmajā Latvijas Jauniešu galvaspilsētā Jelgavā aizsākta apsveicama tradīcija –apvienojot valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora organizāciju aktivitātes, izdevies vērienīgi nosvinēt ANO Ģenerālās asamblejas izziņoto Starptautisko Jaunatnes dienu arī Latvijā. Pasākumu 12. augustā apmeklēja vairāk nekā 700 dalībnieku, piedaloties daudzveidīgās izglītojošās un izklaidējošās aktivitātēs.

"Man ir patiess prieks, ka šādas norises var tikt organizētas sadarbojoties valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju sektoriem. Ar šo pasākumu esam uzsākuši jaunu tradīciju – svinēt Starptautisko Jaunatnes dienu Latvijas Jauniešu galvaspilsētā,” stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Aija Riba. “Aicinu visus jau tagad rezervēt nākamā gada 12. augustu svinībām Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2017, kas tiks paziņota gada beigās. Iespēja pieteikt savas pašvaldības šim titulam būs jau sākot ar septembri, balsošana norisināsies oktobrī, savukārt rezultāti tiks paziņoti apbalvošanas ceremonijā 9. decembrī Jelgavā!" informē Aija Riba.
Starptautiskās Jaunatnes dienas svinību jaunākie apmeklētāji varēja piedalīties dažādās izzinošās spēlēs un sportiskās aktivitātēs, savukārt vecāki svētku dalībnieki piedalījās diskusijās, kas saistītas ar jaunatnes līdzdalību politikā. “Sarunas bija produktīvas un, kas īpaši priecē, uz visām diskusiju daļām sēdvietas bija aizpildītas. Varam secināt, ka gan Saeimas deputāti, gan jaunieši labprāt vēlas pārrunāt un analizēt jauniešiem nozīmīgus tematus,” stāsta viens no pasākuma rīkotājiem, Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens. Diskusijās piedalījās dažādu Latvijas jauniešu organizāciju pārstāvji, kā arī vairāki Saeimas deputāti - Rihards Kols, Juris Viļums, Guntis Kalniņš, Lolita Čigāne, Kārlis Krēsliņš un Inguna Sudraba.
Lai svinību aktivitāšu programmu veidotu jauniešiem interesantu un aizraujošu, pasākuma rīkošanā īpašu artavu tikai aicinātas ieguldīt jauniešu nevalstiskās organizācijas. Pasākuma iniciatori pateicas visām 25 organizācijām, kas palīdzēja pasākumu pārvērst par svētkiem. "Šī bija lieliska iespēja līdzdarboties liela notikuma tapšanā, kā arī iespēja pildīt savus jauniešu vēstneses pienākumus; pasākuma laikā izmantoju iespēju uzrunāt jauniešus un lūgt atbildēt uz šā gada projektā “Strukturētais Dialogs” aktualizētajiem jautājumiem. Tā bija laba iespēja jauniešiem paust savu viedokli arī tad, ja viņu pašvaldībās nebija norisinājušās kāda no projekta aktivitātēm," stāsta pasākuma brīvprātīgā, projekta "Strukturētais Dialogs" jauniešu vēstniece Ramona Goba.

Pasākumu rīko Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Jelgavas pilsētas domi. Notikuma galvenais mērķis ir vienot Latvijas jauniešus kopīgās aktivitātēs un veicināt to sadarbību, kā arī pievērst plašākas sabiedrības uzmanību jauniešiem aktuāliem jautājumiem.

Paldies organizācijām un pašvaldības iestādēm, un sadarbības partneriem:
Organizācijai "Piedzīvojuma Gars", Biedrībai "Jaunatne Smaidam", Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centram, Biedrībai "Sociālās inovācijas centrs", Sēlijas novada apvienības Jauniešu padomei "SēJa", Latvijas Lauksaimniecības universitātei, Biedrībai "Papardes zieds", Biedrībai "Patvērums "Drošā māja", Biedrībai "Nītaureņi", Jaunatnes Starptautiskajai programmu aģentūrai, LV 100 jauniešu rīcības komitejai,  Ozolnieku pašvaldībai, Jēkabpils pilsētas pašvaldības jauniešu domei, Jelgavas bērnu un jauniešu centram "JUNDA", Jelgavas jauniešu centram, Latvijas Platformai attīstības sadarbībai "LAPAS", Jelgavas komunālie pakalpojumi , Jelgavas Pilsētsaimniecībai, Jelgavas 6.vidusskolai, Jelgavas pašvaldības policijai, Jelgavas Ūdenim, SIA "Acoustics", SIA "Pilsētas Klubs".

Paldies Starptautiskās Jaunatnes dienas 2016 himnas 'Mūsu laiks" izpildītājai Lienei Šomasei   kā arī Grupai "Neon Saturdays" 

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=B3R3TZQTCK0[/embed]

Bija prieks kopā būt ar jaunajiem Latvijas talantiem :

Paulu Āboliņu-Ābolu, Mārtiņu Strodi, Madaru Murņikovu, Paulu Mihailovu, Elīnu Kopteļevu, Dārtu Damlicu, Jelgavas vokalo grupu "La Viva", Natāliju Kalivodovā, Adrianu Miglāni, Agitu Gabranovu, Aleksandru Šimanovsku, Ediju Fuksi, Arti Kristu Medni, Andželīnu Aleksi, Deju grupu "The Others", Aleksandru Groškovu.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ji7zvBhU77s[/embed]

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=bi9jQyD18AU[/embed]

  • Pasākuma foto apskats: šeit. (Autori: Ramona Goba, Elīna Ramāne)
  • Foto apskats šeit. (Autors: "Patvērums "Drošā Māja"")

logucu_rinda


Dalies:

Aktuāli