Starptautiskajā konferencē definē galvenos izaicinājumus Jaunatnes jomā 2015-2016

No 5. līdz 7. novembrim Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) pārstāvji piedalījās starptautiskajā konferencē “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”, kura tika organizēta ar mērķi veicināt jaunatnes jomā iesaistīto pušu sadarbību, diskutēt par nepieciešamo atbalstu jaunatnes darbam reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā, un uzsvērt jauniešu centru nozīmi jaunatnes darba attīstībā un jauniešu līdzdalības veicināšanā. konference

Konferences pirmajā dienā ārvalstu jaunatnes politikas eksperti, Jaunatnes padomju pārstāvji vadīja informatīvās sesijas par Eiropas jaunatnes politikas prioritātēm, Eiropas valstu pieredzi darbā ar "neaktīvajiem" jauniešiem, NVO un jauniešu centru lomu darbā ar jaunatni un pašvaldību atbalstu jaunatnes politikas īstenošanā.  LJP Starptautiskās sadarbības programmas direktors Vilis Brūveris dalībniekus informēja par Strukturētā dialoga aktualitātēm un jauniešu līdzdalības veicināšanu. Praktiskajā grupu darbā tika apzināta Eiropas jaunatnes politikas realitāte un Latvijas iespējas gūt no ārvalstu pieredzes.

Konferences otrajā dienā LJP Interešu aizstāvības direktore Solvita Jirgensone prezentēja pārskatu par to, kā 2013. gada Nacionālā jaunatnes politikas foruma rezolūcija un rekomendācijas tiek ieviestas novadu pašvaldību un valsts līmenī. DSC_0333Paneļdiskusijā "Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā" ārvalstu un Latvijas eksperti diskutēja par dažādiem jaunatnes politikas aktuālajiem jautājumiem.
Paneļdiskusijā vairāki eksperti norādīja uz LJP būtisko lomu jaunatnes politikā, aicinot organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, kļūt par LJP biedriem. Konference noslēdzās ar dalībnieku darba grupu rezultātu prezentācijām par jaunatnes jomas attīstības galvenajiem izaicinājumiem. Konference programma ir pieejama šeit.

Konferences materiāli:

Konferences organizēšanā un norisē piedalījās 280 dalībnieki no Šveices vēstniecības, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Jaunatnes padomes, starptautiskām nevalstiskām organizācijām un jauniešu centriem, jauniešu organizācijām, pašvaldībām, skolām un uzņēmumiem no visas Latvijas.

Starptautisko konferenci organizēja Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar  biedrību “Jaunatnes līderu koalīcija” un nodibinājumu “Baltijas Reģionālais fonds”, Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.        jspa logo logo      logologo


Dalies:

Aktuāli