Starptautiska diskusija par pandēmijas ietekmi uz jauniešu nodarbinātību un veselību

Sadaļa

Jaunieši ir bijusi viena no COVID-19 krīzes visvairāk skartajām grupām. Pēdējā gada laikā jaunieši no visas Eiropas Savienības ir zaudējuši darbu vai ir pieredzējuši, ka viņu dzīves un darba apstākļi pasliktinās, viņi ir redzējuši, kā viņu mācību veids mainās no klātienes uz tiešsaisti, viņu sociālā dzīve ir ierobežota un iespēja ceļot starp reģioniem un valstīm ir arī bijusi ierobežota.

Diskusija norisināsies 30. jūnijā no 10:00 - 11:30 CET un tās mērķis ir atspoguļot grūtības, ar kurām jaunieši saskaras pandēmijas rezultātā. Diskusijā tiks pētīti divi savstarpēji saistīti jautājumi: Kā Covid-19 krīze ir ietekmējusi jauniešu garīgo veselību Eiropā un kādas ir krīzes sekas uz jauniešu nodarbinātību?

Diskusijā pulcēsies Eiropas daudzveidības grupas locekļi, Pilsoniskās sabiedrības organizācijas tīkla pārstāvji, jauniešu un studentu organizācijas, akadēmiskie un politikie pētnieki un citi pilsoņus, kuri vēlas meklēt risinājumus krīzes radītajām sekām.

Diskusijai reģistrējies šeit.

Ārējās vietnes

Aktuāli