Solidaritātes un brīvprātīgā darba projektu īstenotājiem 2022.gadā pieejami vairāk nekā 1,3 miljons eiro

Sadaļa
Solidaritātes un brīvprātīgā darba projektu īstenotājiem 2022.gadā pieejami vairāk nekā 1,3 miljons eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina 2022. gada programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursu un aicina organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas u.c., kas vēlas īstenot solidaritātes un brīvprātīgā darba projektus līdz 23. februāra, plkst. 13:00, iesniegt savus projektu pieteikumus. 

JSPA informē, ka 2022.gadā solidaritātes un brīvprātīgā darba projektu īstenotājiem ir pieejami vairāk nekā 1.3 miljoni eiro. Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus varēs iesniegt divas reizes gadā – pirmajā projektu konkursā līdz 23. februārim (brīvprātīgā darba projektu finansējuma pieprasījumu un solidaritāte projektus) un otrajā projektu konkursā līdz 04.oktobrim (solidaritātes projektus). 

Pirmajā projektu konkursā pieejams teju miljons:

  • 83 352 eiro solidaritātes projektiem;
  • 867 865 eiro brīvprātīgā darba aktivitātēm.

Otrajā projektu konkursā pieejami 83 352 eiro solidaritātes projektu īstenošanai.

Solidaritātes projektu pieteikumus konkursam var iesniegt NVO, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālās jauniešu grupas u.c., kas jau strādā vai vēlas strādāt jaunatnes jomā. 

“Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekti ir iespēja jauniešiem pašiem identificēt un risināt sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, izmantojot radošus un inovatīvus risinājumus, kā arī pašiem mācīties projekta laikā. Līdzšinējie projektu pieteikumi iezīmē to, ka jauniešiem rūp vide, kurā viņi dzīvo. Latvijas jaunieši labprāt veido aktivitātes, kas vērstas uz fizisko un mentālo labsajūtu, vietējās kopienas attīstību un klimata pārmaiņu mazināšanu un vides ilgtspēju, kas ir arī viena no programmas prioritātēm”, norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga. 

Būtisks priekšnoteikums projektu iesniedzējiem

Brīvprātīgā darba aktivitāšu finansējumam var pieteikties tikai tās organizācijas, kas ir saņēmušas kvalitātes zīmi vadošās organizācijas lomai. Lai varētu pieteikties brīvprātīgā darba finansējuma saņemšanai 2022.gada pirmajā konkursā, kvalitātes zīme vadošās organizācijai lomai jāiesniedz līdz 2021.gada 31.decembrim. Pieteikums ir sniedzams tiešsaistē. Jebkurai organizācijai, kas iesaistās brīvprātīgā darba aktivitātes nodrošināšanā, ir jāsaņem kvalitātes zīme. Organizācijas tiek aicinātas neatlikt pieteikšanos kvalitātes zīmei uz pēdējo mirkli.

Informācija projektu pieteicējiem 

Lai sniegtu plašāku informāciju par programmas iespējām un projektu iesniegšanas nosacījumiem, 2022.gada sākumā JSPA platformā Zoom organizēs informatīvos seminārus: 

Plašāka informācija par jauno “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu, tās projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama JSPA tīmekļa vietnē. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

Par programmu 2022. gadā 

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2022.gada prioritātes vērstas uz iekļaušanu un dažādību, digitālo transformāciju, vides ilgtspējas un klimata jautājumiem, kā arī aktīvu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē. Projektu mērķis ir dot ieguldījumu vietējās sabiedrības izaicinājumu risināšanā, kā arī veicināt jauniešu kompetenču attīstību. 

Projektu aktivitātēs aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, reģistrējoties Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē

 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji
Tagi

Aktuāli