SALTO PI rakstu sērija Erasmus+ un ESK programmu projektu rakstītājiem un īstenotājiem

Sadaļa
SALTO PI rakstu sērija Erasmus+ un ESK programmu projektu rakstītājiem un īstenotājiem

Šoruden, tuvojoties Erasmus+ KA 1, KA2 un Eiropas Solidaritātes korpusa programmu II pieteikšanās kārtas termiņiem, SALTO PI piedāvā piecu rakstu sēriju par iepriekšminēto ES jaunatnes programmu horizontālajām prioritātēm (iekļaušana un daudzveidība, digitālā transformācija un vide, un cīņa pret klimata pārmaiņām).

Raksti ir rakstīti jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes organizācijām, jauniešiem, jauniešu pārstāvjiem, pētniekiem, politikas veidotājiem un citām jaunatnes jomā ieinteresētajām personām. Rakstu sērija palīdz labāk saprast, kā katra ES Jaunatnes programmas horizontālā prioritāte ir saistīta ar jauniešu līdzdalību un kā to varētu uzlabot lasītāju plānotajos projektos.

Ar tiem iespējams iepazīties šeit.

Raksti var sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kā izvēlētā Erasmus+ prioritāte ir saistīta ar jauniešu līdzdalību?
  • Kas var ilustrēt izvēlētās horizontālās prioritātes tēmas realitāti, tendences, problēmas un risinājumus?
  • Kādi ir galvenie jauniešu līdzdalības izaicinājumi saistībā ar prioritāro jomu?
  • Kādas iniciatīvas jau ir parādījušās, lai risinātu prioritāti darba jaunatni jomā/ politikā?
  • Kādā veidā uz prioritāti vērsti projekti var būt līdzdalīgi jauniešiem?
  • Kādi praktiski risinājumi ir pieejami, lai padarītu projektus ilgtspējīgākus / iekļaujošākus / digitāli pārveidojošus?

Raksti seko dažādiem žurnālistikas formātiem (intervijas, sižets, viedokļa raksts) un sniedz papildu resursus, lai lasītājs varētu iepazīties ar šo tēmu.

Ārējās vietnes
Tagi

Aktuāli