Rīgas iedzīvotāju forumā LJP piedalīsies darb-darbnīcas "Jauniešu Rīga" organizēšanā

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) aicina Rīgas jauniešus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas strādā ar jauniešiem un ikvienu aktīvu Rīgas iedzīvotāju piedalīties Rīgas iedzīvotāju forumā "Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!". Forums notiks 2.decembrī Radisson Blu Hotel Latvija Elizabetes ielā 55. Pieteikšanās iespējama līdz 30.novembrim tiešsaistēRigas_forums

Rīgas iedzīvotāju foruma pirmajā daļā notiks diskusija par apkaimju forumos gūtajām atziņām. Forumā ikvienam būs iespēja gūt iedvesmu, atrast sadarbības formas starp iedzīvotājiem, biedrībām,  nodibinājumiem un pašvaldības iestādēm dažādu jautājumu risināšanai un attīstīt prasmes kādā no tematiskajām darb-darbnīcām:

  • Jauniešu Rīga,
  • Kvalitatīva Rīga,
  • Radoša Rīga,
  • Zaļa Rīga.

Praktisko darb-darbnīcu "Jauniešu Rīga" vadīšanā piedalīsies LJP izpilddirektore Inese Šubēvica, savukārt LJP brīvprātīgie un Mediju grupa piedalīsies "Jauniešu Rīga" aktivitāšu organizēšanā. Rīgas forumu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam sadarbībā ar biedrību Latvijas Pilsoniskā alianse.

Foruma programma: Programma_RIGA_DIMD25.11.2015

Ja organizācija vēlas parakstīt Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu, tad līdz augstāk minētajam laikam Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā (K.Valdemāra ielā 5, Rīga) jāiesniedz šādu dokumentu oriģināli: iesniegumu par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt Memorandu, pilnvara, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā, kā arī organizācijas reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju. Ar memoranda dokumentu var iepazīties šeit. Papildus informāciju par forumu un memoranda parakstīšanu var saņemt pie Ilzes Meilandes:  ilze.meilande@riga.lv,  tel. 67181657.

 

visi_logo


Dalies:

Aktuāli