Resiliences centrs

Dažādu jomu profesionāļi, kuriem saistoša ir resiliences pieeja - psihilogi, sociālie darbinieki, mentori. Speciālisti ar lielu pieredzi un plašu dzīves redzējumu. Cilvēki, kas ir piedzīvojuši un redzējuši dažādus dzīves stāstus un vietas. Jaunieši, kuriem šo darbinieku atbalsts ir bijis palīdzošs un kuri tagad paši ir gatavi darboties, lai padarītu pasauli par gabaliņu gaišāku sev un citiem. Motivēti, mērķtiecīgi, interesanti un ieinteresēti jaunieši ar vēlmi palīdzēt citiem.  

Biedrība "Resiliences centrs" kļuva aktīva 2019.gada nogalē, lai mērķtiecīgi attīstītu jaunas iniciatīvas, programmas un projektus, kas balstās uz resiliences pieeju. Mūsu misija ir palīdzēt ikvienam atrast sevī Dzīvesspēku. Dzīvesspēks ir Resurss mūsos, Avots radīšanai un Ceļš, kas palīdz nonākt pie sevis. Atrodot Dzīvesspēku, mēs varam dzīvot jēgpilnāk, būt līdzsvarā ar sevi un palīdzēt otram. 

Vīzija - Mierpilna, pieņemoša un mīloša sabiedrība. Sabiedrība, kas sastāv no pozitīvi domājošām un spēcīgām personībām, kas palīdz citiem.

 

Group
Asociētie biedri

Aktuāli