Radošā apvienība jauniešiem „Trepes”

Biedrība "Radošā apvienība jauniešiem "TREPES"" rīko aktivitātes jauniešiem par veselību un vidi, vietējo un citu valstu kultūrām, pilsonisko audzināšanu, brīvprātību, paaudžu sadarbību, labdarību, aktīvu dzīvesveidu, jaunatnes politiku, radošumu un uzņēmību.

Biedrības mērķi ir veicināt jauniešu integrēšanos sociālajā un kultūras dzīvē; veicināt jaunatnes informētību, aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, paplašinot iespējas iegūt zināšanas un prasmes.

"Radošā apvienība jauniešiem "TREPES"" vēlas jauniešos attīstīt īstenot iniciatīvas un izglītot savus vienaudžus, lietderīgi izmantot brīvo laiku dažādās neformālās izglītības aktivitātēs, radošos pasākumos, nometnēs un projektos, kā arī veicināt un attīstīt Latvijas nelatviešu izcelsmes jauniešu un viņu ģimeņu piederību valstij un līdzatbildību par dzīvi Latvijā.

E-pasts
ra.trepes@inbox.lv
Group
Biedri

Aktuāli