Radi vidi pats

Biedrības "Radi Vidi Pats" mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, kultūras un vides izglītību caur jauniešu un pieaugušo mūžizglītošanu un līdzdalību sociālajos procesos. Mūsu darbības pamatā ir kopā darīšana, kas izpaužas velokultūras pasākumos, brīvprātīgajā darbā, vides izglītībā, ilgtspējīga dzīvesveida veicināšanā, neformālās izglītības jomā, kā arī iekļaujošas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā.

 

Group
Asociētie biedri

Aktuāli