Protests

Biedrību “Protests” ir veidojuši jaunieši, kuri zina, kādai jābūt organizācijai, kurā varētu justies labi un aktīvi darboties. Biedrībā iesaistās dažādu vecumu jaunieši — gan tādi, kas vēl mācās skolā, gan tādi, kas jau studē, gan tādi, kas jau strādā. Biedrības jauniešiem ir dažādas dzīves pieredzes un intereses.

"Esam dažādi un tomēr vienoti, ar kopīgiem mērķiem. Mūsu organizācija ir vieta, kur visu domas un viedokļi tiek uzklausīti un daudzas radošas idejas atrod atbalstītājus. Organizāciju veidojam un vadām visi kopā, uzturot to kā vietu, kur ikviens var justies droši un ērti.''

Group
Asociētie biedri

Aktuāli