Projektu konkurss par klimatam draudzīgām aktivitātēm

Sadaļa

Latvijas Dabas fonds (LDF) ir izsludinājis projektu konkursu “Klimata sveicieni: Ideju par klimata pārmaiņu komunikāciju izstrāde un īstenošana”, kurā aicina piedalīties jauniešu organizācijas, kā arī organizācijas ar pieredzi darbā ar jauniešiem. Konkursā “Klimata sveicieni” paredzēts atbalstīt projektus, kas informētu un izglītotu jauniešus par klimata pārmaiņām Latvijā un pasaulē, kā arī iesaistītu tos klimatam draudzīgā rīcībā, un kurus īsteno nevalstiskas organizācijas. Konkursa ietvaros pieejamais budžets ir 25 000 EUR, un tam var pieteikt projektus, kuru budžets ir no 3000 līdz 10 000 EUR. Projektu īstenošanas laiks ir no 2021. gada 17. maija līdz 2022. gada 30. aprīlim.

Projektu konkursā “Klimata sveicieni” var iesniegt idejas klimata pārmaiņu tēmas
komunikācijai, kas ietver vienu vai vairākas šādas klātienes vai tiešsaistes aktivitātes:

  • Publiski pasākumi;
  • Izstādes, mākslas darbi, instalācijas, performances, vides elementi utt.;
  • Video, īsfilmas;
  • Izglītojošas lekcijas, stāstu vakari;
  • Darbnīcas, nometnes;
  • Citas radošas idejas un piedāvājumi.

Pieteikšanās konkursam “Klimata sveicieni” notiek no 16. marta līdz 16. aprīlim, pieteikumu formas sūtot uz adresi ldf@ldf.lv. Tā rezultāti tiks izvērtēti un paziņoti līdz 14. maijam. Konkursā jāpiesaka projekti, kuri tiks īstenoti no 2021. gada 17. maija līdz 2022. gada 30. aprīlim. Konkursa nolikums pieejams šeit: klimatasveicieni.lv.

Ārējās vietnes

Aktuāli