PROJEKTU KONKURSS “ATBALSTS JAUNIEŠIEM COVID-19 PANDĒMIJAS RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI”

Sadaļa

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un JSPA izstrādātu īpašu atbalsta programmu Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem.

Atklātā projektu konkursa mērķis – nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, tajā skaitā:

  • veicināt jauniešu zināšanu un prasmju apguvi, kā arī attieksmju veidošanu, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, lai nodrošinātu jauniešu sagatavotību turpmākajām mācībām un darba tirgum;
  • veicināt jauniešu piederības sajūtu vietējai kopienai, savstarpējo atbalstu, kā arī paaugstināt viņu pašapziņu;
  • sniegt jauniešiem iespēju socializēties, tostarp sekmēt jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;
  • nodrošināt jauniešiem iespēju saņemt individuālu atbalstu ārpusskolas laikā;
  • preventīvi mazināt jauniešu psihoemocionālās veselības riskus Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās.

Atklātā projektu konkursa aktuālie dokumenti, informācija par projektu pieteikuma iesniegšanas laiku un projektu norises laiku  šeit.

Lai sniegtu plašāku informāciju un palīdzētu sagatavot kvalitatīvus projekta pieteikumus, JSPA projektu iesniedzējiem piedāvās informatīvu tiešsaistes semināru par projekta pieteikuma sagatavošanu. Interesentiem iepriekšēja pieteikšanās ir atvērta līdz 12. aprīlim.  Semināru norise: 15. – 16. aprīlī, dalības reģistrācija šeit  un 19. – 20. aprīlī, reģistrācija šeit. Tāpat no aprīļa līdz decembrim darbā ar jaunatni iesaistītajiem būs pieejami vairāki JSPA nodrošināti atbalsta pasākumi.

Dokumenti
Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli