Projektu darbnīca kopienām

Biedrība "Projektu darbnīca kopienām" īsteno iniciatīvas un projektus Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novados.

"Mēs vēlamies redzēt sev apkārt radošu, aktīvu un atvērtu sabiedrību, kas gatava īstenot savas intereses un idejas. Mēs esam atbalsta punkts domātājiem un darītājiem, turklāt mums patīk sadarboties ne tikai novadu ietvaros, bet arī valsts līmenī un starptautiski."

E-pasts
evija.rudzite@gmail.com
Grupa
Asociētie biedri

Aktuāli