Projekts “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”

Strukturētais Dialogs, Erasmus +, 2014-2015

Ar 2014.gada augustu Latvijas Jaunatnes padome (LJP) uzsāk īstenot Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētu projektu “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”. Projekts tiks īstenots laikā no 01.08.2014. līdz 01.02.2016. visā Latvijas teritorijā.

 • Līdz šim Latvijas Jaunatnes padome ir aktīvi īstenojusi Strukturētā dialoga ieviešanu Latvijā iepriekšējo prezidentūru TRIO ietvaros, organizējot konsultācijas, vadot konsultācijas, apkopojot un iesniedzot rekomendācijas nacionālā un Eiropas līmenī.
 • LJP uzņemas galveno lomu Strukturētā dialoga ieviešanā Latvijā un vada nacionālo darba grupu.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu politisko līdzdalību. Ņemot vērā zemo jauniešu politisko līdzdalību Latvijā, projektā paredzēto aktivitāšu mērķis ir celt jauniešu apziņu par to, kāpēc ir svarīgi piedalīties aktīvā sabiedriskā dzīvē, ko viņi iegūst esot aktīvi - un ko zaudē neiesaistoties.  Lai sasniegtu projekta mērķi būtiski ir ieviest un realizēt kvalitatīvas  Strukturētā dialoga diskusijas, Itālijas, Latvijas un Luksemburgas TRIO prezidentūras ietvaros.

Projekta ietvaros caur kvalitatīvi realizētām paredzētajām aktivitātēm, tiks veicināta jauniešu vēlme iesaistīties politiskajās aktivitātēs un lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī lēmumu pieņēmēji tiks izglītoti par nepieciešamību iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanos procesos, lai tie būtu jauniešu vajadzībām atbilstoši un veicinātu jauniešu attīstību.

Projekta dalībnieki ir jaunieši vecuma grupā no 13 - 30 gadiem, politiķi, kas ir lēmumu pieņēmēji, jaunatnes lietu speciālisti un reģionālie plānošanas koordinatori, organizāciju vadītāji un pārstāvji, kas ir iesaistīti jauniešu organizācijās vai strādā ar jaunatni.

Projekta aktivitātes:

 • 3 nacionāla mēroga konferences, kur tiks aktualizēti jautājumi par jauniešu tiesībām un politisko līdzdalību (Strukturētā dialoga atklāšanas konference, Strukturētā dialoga Nacionālā konference jauniešiem un politikas veidotājiem par jauniešu politisko līdzdalību, Strukturētā dialoga noslēguma konference).
 • 15 nacionālās Strukturētā dialoga konsultācijas reģionu līmeni un 5 plānošanas reģionos;
 • Brīvprātīgo skola Prezidentūras un Strukturētā dialoga pasākumu sagatavošanai un īstenošanai, kuras mērķis ir attīstīt jauniešu kompetences un spējas, kā arī prasmes pasākumu organizēšanā un radīt izpratni par politikas pasākumiem, kā vispār notiek lēmumu pieņemšanas procesi nacionālā un Eiropas dimensijā.
 • Side Event aktivitāte Eiropas Jaunatnes konferences ietvaros Latvijā veicinās jauniešu izpratni par politisko un pilsonisko līdzdalību, sniedzot neskaitāmus instrumentus, kā to realizēt.
 • Jauniešu līdzdalības monitorings Latvijā kalpos kā kvalitatīvs pētniecisks informācijas avots, kurš atainos jauniešu līdzdalības izmaiņas un būs brīvi pieejams interesentiem internetā.

Projekta ilgtermiņa ieguvumi ir sabiedriski un pilsoniski aktīvi jaunieši, lēmumi, kas pieņemti balstoties uz jauniešu vajadzībām, jaunatnes jautājumu aktualizēšana reģionos, pētnieciski rezultāti par jauniešu līdzdalības cēloņiem un tām izmaiņām projekta laikā caur Jauniešu politiskās līdzdalības monitoringu, kura rezultāti būs pieejami visiem interesentiem interneta vidē.

Projekta rezultāti tiks izplatīti nacionālā un starptautiskā līmenī. Rekomendācijas un ierosinājumi tiks izplatīti jauniešiem, vietējām pašvaldībām, jauniešu organizācijām, valsts institūcijām - turpmāku rīcību definēšanai un attīstībai.

Pasākumi reģionos tiek īstenoti sadarbībā ar reģionālajiem partneriem:

 • Biedrība „NEXT”, Kurzemes plānošanas reģions;
 • Biedrība „Zemgales NVO Centrs”, Zemgales plānošanas reģions;
 • Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”, Rīgas plānošanas reģions;
 • Nodibinājums "Valmieras novada fonds", Vidzemes plānošanas reģions;
 • Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs", Latgales plānošanas reģions.

    

Informācija sagatavota projekta "Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli