Projekts "Baltic: Youth: Impact" - Erasmus+

Projekta "Baltic: Youth: Impact" mērķis ir 17 mēnešu laikā sākot no 2021. gada janvāra uzlabot Baltijas valstīs esošo jaunatnes darbinieku prasmes un kompetences, kas saistītas ar sociālās ietekmes radīšanu (ietekmes apzināšanās, mērīšana, izvērtēšana un komunikācijas stratēģijas). Tāpat mērķis ir popularizēt sociālās ietekmes radīšanas nozīmi starp jaunatnes organizācijām, lēmumpieņēmējiem un ieinteresētajām personām Baltijas valstīs izveidojot praktiskus un viegli lietojamus radītās ietekmes pārvaldības rīkus, veidojot politikas ieteikumus, kā arī organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus jaunatnes organizācijām.

Projektā paredzētas regulāras plānošanas un izvērtēšanas aktivitātes, starptautiskas mācības, redzamības un tīklošanās pasākumi katrā dalībvalstī, komunikācijas aktivitātes tiešsaistē, kā arī projekta rezultātā tiks radīti informatīvie materiāli, kuros būs iekļauta vajadzību un labo prakšu analīze, buklets, kas apkopos noderīgus rīkus, vadlīnijas par efektīvu radītās ietekmes komunikāciju un politikas rekomendācijas lēmumpieņēmējiem un ieinteresētajām personām.

Projektu īsteno Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Latvija Jaunatnes padomi un partneriem no Lietuvas un Igaunijas. Projekta kopējais finansējums ir 127.738.00 EUR un to finansē ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atblastu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Atbalstītāji

Aktuāli