Meklēt izmantojot virsrakstu
Datuma sākumpunkts
datuma beigu punkts

Atdalīt ar komatu

Projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" aktualitātes 2014.gada maijs - augusts

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos. Darbības programma t... Lasīt vairāk

Projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" aktualitātes 2014.gada janvāris - aprīlis

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.Darbības programma ti... Lasīt vairāk

Projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" aktualitātes 2013.gada septembris-decembris

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.Darbības programma ti... Lasīt vairāk

Projekts „Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0””

Ar 2013.gada septembri Latvijas Jaunatnes padome uzsāk īstenot projektu „Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0””. Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda administratīvu atbalstu. Projekta īstenošanas laik... Lasīt vairāk

Aktuāli