Meklēt izmantojot virsrakstu
Datuma sākumpunkts
datuma beigu punkts

Atdalīt ar komatu

Projekts "Misija Sibīrija"

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” 2015.gada aprīlī ir uzsākusi sadarbību ar Lietuvas labdarības nodibinājumu “Jauniems” projekta “Misija Sibiras" ("Misija Sibīrija") aktivitāšu īstenošanā. “Misija Sibīrija” ir jaunatnes pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas projekts, kurā jauniešu ekspedīcijas no Lietuvas dodas sakopt Sibīrijā novārtā atstāto... Lasīt vairāk
Tagi

Projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" aktualitātes 2015.gada janvāris - aprīlis

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos. Darbības programma t... Lasīt vairāk

Projekts “Sociālais kapitāls kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs”

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” 2015.gada martā ir uzsākusi sadarbību ar biedrību “Sociālās inovācijas centrs” projekta “Sociālais kapitāls kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs” (SOCAP) īstenošanā. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) atbalstu, sadarbībā ar partneri... Lasīt vairāk
Tagi

Līgums par Strukturētā dialoga koordinēšanu Itālijas - Latvijas - Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros

Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" (LJP) ir noslēgusi līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par Strukturētā dialoga koordinēšanu Itālijas - Latvijas - Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. Līguma ietvaros LJP organizē: organizēs strukturētā dialoga popularizēšanas pasākumu 2014.gada 5.decembrī, Starptautisko b... Lasīt vairāk

Projekts “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne”

2015.gadā biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) īsteno Eiropas Komisijas finansētu projektu “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne”, nr. 2015-2516/001-001. Projekta mērķis ir veicināt Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas darbību, veicināt jauniešu izpratni par Strukturēto dialogu un sekmēt jauniešu līdzdalību, it īpaši to... Lasīt vairāk

Projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" aktualitātes 2014.gada septembris - decembris

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.Darbības programma ti... Lasīt vairāk

Līgums par pārstāvniecību Eiropas vadības komitejās Latvijas un Luksemburgas prezidentūras laikā

Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" (LJP) ir noslēgusi līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par pārstāvniecību Eiropas vadības komitejās Latvijas un Luksemburgas prezidentūras laikā. Līgums paredz nodrošināt LJP starptautiska līmeņa pārstāvniecību Eiropas vadības komitejās Latvijas un Luksemburgas prezidentūras laikā Eiropas Savienība... Lasīt vairāk

Projekts “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”

Ar 2014.gada augustu Latvijas Jaunatnes padome (LJP) uzsāk īstenot Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētu projektu “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”. Projekts tiks īstenots laikā no 01.08.2014. līdz 01.02.2016. visā Latvijas teritorijā. Līdz ši... Lasīt vairāk

Līgums Strukturētā dialoga procesa īstenošanas nodrošināšanai

2014.gada 12.septembrī biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" (LJP) noslēdza līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Nr. 01-28/108, par Strukturētā dialoga īstenošanu Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. Līguma ietvaros LJP, saskaņā ar Eiropas Padomes lēmumu par Strukturētā dialoga īstenošanu nacionālajā līmenī, kas n... Lasīt vairāk

Projekts "Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa - jaunatne"

Ar 2014.gadu biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" (LJP) sāk īstenot Eiropas Komisijas finansētu projektu "Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa - jaunatne", nr. 2014-2516/001-001. Projekta mērķis ir veicināt Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas darbību, veicināt jauniešu izpratni par Strukturēto dialogu un sekmēt jauniešu līdzdalību, it... Lasīt vairāk

Aktuāli