Projekta “Youth.Info: Future Youth Information Toolbox” partneru tikšanās Jūrmalā

No 2.jūlija līdz 4.jūlijam Jūrmalā notika trešā un pēdējā projekta “Youth.Info: Future Youth Information Toolbox” partneru klātienes tikšanās. Tajā piedalījās deviņi projekta partneri no 8 valstīm, kuri iesaistīti projekta īstenošanā no 2017.gada septembra.
Trīs dienas tika pavadītas intensīvā darbā, lai pārrunātu jau izdarīto un plānotu nākamo projekta aktivitāšu īstenošanu.
Tikšanās pirmajā dienā tika apspriests projekta pirmajos desmit mēnešos paveiktais. 2017.gada nogalē dažādās valstīs notika plaša jauniešu aptauja par jauniešu informācijas meklēšanas paradumiem, kuras rezultāti tika apkopoti pētījumā.  Tāpat tikšanās laikā projekta partneri diskutēja par pētījuma prezentēšanas iespējām, lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju. Pavisam drīz visiem interesentiem būs iespēja iepazīties ar šī pētījuma rezultātiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta projektā izstrādātajiem informācijas rīkiem. Tieši pirms šīs tikšanās projekta partneri izmēģināja šos rīkus, kas ļāva aktīvi diskutēt kā tos padarīt daudz ērtākus un draudzīgākus lietotājiem.
Nākamās divas dienas tika veltītas, lai plānotu nākamo projekta aktivitāšu norisi. Šī gada rudenī Berlīnē, Vācijā, notiks vienaudžu izglītotāju mācību seminārs. Tikšanās laikā Latvijā tika pārrunāti svarīgākie organizatoriskie un saturiskie jautājumi semināra sekmīgai norisei. Tā pat arī tika plānota 2018.gada martā Lietuvā notiekošās starptautiskās projekta noslēguma konferences saturs. Abās šajās aktivitātēs būs iespēja piedalīties arī pārstāvjiem no Latvijas. 
Visi projekta partneri atzina, ka projektā ietvaros jau ir izdevies daudz sasniegt un izdarīt, taču viss vēl ir priekšā. 

Aktuālā informācija par projekta norisi, plānotajām aktivitātēm un informatīvajiem materiāliem tiks publicēta www.ljp.lv. 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli