Projekta “PROTI un DARI!” informatīvie semināri

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 23., 24., 25.septembrī un 26.oktobrī, dažādās Latvijas pilsētās rīko informatīvos seminārus par projekta “PROTI un DARI!” turpmākās īstenošanas procesu. jspaJauniešu nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas piedalīties šajos semināros, lai iegūtu aktuālāko informāciju par projekta turpmāku īstenošanu un tās nosacījumiem, kas var būt noderīga, organizējot neformālās izglītības mācības projektā nodarbinātajiem mentoriem.

Semināru norise:

  • 23.septembris, Priekuļi, plkst.10:30–16:00, Priekuļu tehnikums, Egļu gatve 9, Lielā zāle;
  • 24.septembris, Rēzekne, plkst.10:30–16:00, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs", Krasta iela 31, 1.stāvs;
  • 25.septembris, Kuldīga, plkst.10:30–16:00, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Liepājas iela 31, Aktu zāle;
  • 26.oktobris, Rīga, plkst.9:30–15:00, Rīgas dome, Rātslaukums 1, sēžu zāle.

Seminārā Kuldīgā piedalīsies arī Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens.

Semināru darba kārtība:

  1. Projekta “PROTI un DARI!” ieviešanas nosacījumi pašvaldībās (līgumu slēgšana, finanšu plūsma, veidlapu un pārskatu aizpildīšana);
  2. Izstrādātās metodoloģiskās vadlīnijas darbam ar mērķa grupas jauniešiem;
  3. Programmu vadītāju un mentoru iesaiste projektā (nepieciešamās kompetences, loma un uzdevumi projektā);
  4. Mācību organizēšana programmu vadītajiem un mentoriem;
  5. Obligātās publicitātes prasības;
  6. Jautājumi un atbildes.

Noderīgi materiāli:

Plašāka informācija.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli