Projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" aktualitātes 2015.gada septembris - decembris

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.Darbības programma tiek īstenota visā Latvijā, to koordinējot LJP birojā Rīgā. Projektā tiek sasniegti plānotie rezultāti. Projekta kopējās izmaksas ir 59577,06 EUREUR, no tiem 53601.00 EUR līdzfinansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Projekta īstenošanas termiņš ir 01.09.2013.-31.12.2015.

Daži pasākumi, kas īstenoti pārskata periodā:
LJP apspriež Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likumprojektu
LJP piedalās Eiropas Jaunatnes konferences sagatavošanas sanāksmē
Projekts “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”
Atskats uz LJP Vasaras akadēmiju 2015
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.23
Konkurss jauniešiem par līdzdalību un sociālo kapitālu
Aicinām jauniešus izteikt viedokli par savu līdzdalību sabiedrībā
LJP saskaņo IZM sagatavotās instrukcijas
Samitā „Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai” LJP veicinās sadarbību
Jauniešiem iespēja piedalīties starptautiskā konferencē par inovatīvu brīvprātīgo darbu
LJP iesaistās Eiropas kampaņā “Time to Move” un aicina uz semināru
LJP dalīborganizācijas tiek aicinātas izteikt viedokli par bēgļu atbalsta pasākumiem
Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas sanāksme 16.septembrī
Projekta “PROTI un DARI!” informatīvie semināri
EJF pozīcija par Jauniešu garantijas programmas progresu
LJP apspriež projekta “PROTI un DARI” pasākumu plānu
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.24
LJP piedalīsies UNESCO Jaunatnes foruma sagatavošanās pasākumā
LJP vizīte Eiropas Parlamentā un tikšanās ar Eiropas Parlamenta Latvijas deputātiem
LJP atzinums plāna projektam “Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2015.–2020.gadam” ņemti vērā
LJP pārstāvis ievēlēts NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomē
LJP organizēs radošas aktivitātes festivālā “Studentu paradīze”
LJP saņem pateicību par līdzdalību Romu kultūras festivāla rīkošanā
Infografika: Jaunajiem uzņēmējiem pieejamais atbalsts
Atskats uz LJP dalību NVO samitā „Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”
LJP piedalīsies rekomendāciju apstiprināšanā Eiropas Jaunatnes konferencē Luksemburgā
LJP piedalās diskusijā par migrācijas izaicinājumiem Latvijai un Eiropai
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.25
Atskats uz LJP aktivitātēm festivālā “Studentu paradīze”
LJP atskats uz Eiropas Parlamenta un citu institūciju apmeklējumu Briselē
ES Jaunatnes konferencē vienojas par rekomendācijām jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai
Saeimā izskata grozījumus Jaunatnes likumā
Pirmā “Latvijas jauniešu galvaspilsēta”
Sākusies pieteikšanās Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konferencei
LJP diskusija par Strukturēto dialogu un jauniešu politisko līdzdalību Latvijā
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.26
LJP valdes sēde 5.oktobrī
LJP UNESCO LNK Asamblejas sēdē pārrunās UNESCO sasniegumus un plānotās aktivitātes
Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas sanāksme 6.oktobrī
LJP piedalās seminārā Erasmus+ programmu projektu īstenotājiem
LJP paraksta manifestu par Nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā 2016.gadā
LJP piedalās NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes sēdē
LJP piedalās konceptuālā ziņojuma izstrādē par NVO fonda izveidi
Sveicam Ziedot.lv vadītāju ar Eiropas Pilsoņa balvas Goda medaļu
LJP piedalās diskusijā par jauniešu karjeras izglītību un karjeras plānošanu
LJP piedalīsies NORDBUK konferencē Kopenhāgenā
LJP tikšanās ar Valsts kancelejas vadītāju par Memoranda padomes izaicinājumiem 2016.gadā
Eiropas Savienības un Ķīnas Jaunatnes seminārā LJP attīsta sadarbību
Aicinājums uz atvērto diskusiju par LJP attīstību
LJP piedalās Baltijas jūras reģiona kontaktu veidošanas seminārā
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.27
LJP piedalās UNESCO nedēļas pasākumos
IZM aicina pašvaldības uz tikšanos “Darba ar jaunatni plānošana pašvaldībās”
Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas sanāksme 20.oktobrī
LJP piedalās ekspertu sanāksmē par pilsoniskās sabiedrības attīstību 2015.gadā
Piesakies Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konferencei!
LJP piedalās biedrorganizācijas seminārā par videi draudzīgu pasākumu organizēšanu
Kura būs 2016.gada Latvijas Jauniešu galvaspilsēta?
LJP vakances 2016-2017
Atskats uz LJP līdzdalību starptautiskajā konferencē par inovatīvu brīvprātīgo darbu
Atskats uz Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdi
LJP piedalās diskusijā „Lobēšana–sabiedrības vai personīgām vajadzībām? Veselība.”
LJP apspriež konceptuālo ziņojumu „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”
LJP piedalījās konferencē “Radot iespējas attīstībai – diasporas bērni un jaunieši”
LJP piedalījās diskusijā par vārda brīvību un atbildība skolās
LU konferencē LJP dalīsies pieredzē par jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā
LJP aicina jauniešus uz pasākumu „Nāc un satiec savu NVO!”
Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konferencē LJP prezentēs jaunākos pētījuma datus par jauniešu politisko līdzdalību Latvijā
LJP Memoranda padomes sēdē rosina diskusiju par jauniešu iespēju veicināšanu politiskai līdzdalībai
Jaunieši – sabiedrības izpratnes veicinātāji bēgļu jautājumos?
Atskats uz LJP dalību UNESCO Jaunatnes forumā
LJP vakances 2016-2017
Aicinām balsot par pirmo “Latvijas Jauniešu galvaspilsētu”!
Jaunieši tiek aicināti piedalīties starptautiskā pētījumā par līdzdalību sabiedrībā
Aicinām pieteikt brīvprātīgos, NVO un pašvaldības konkursam “Gada brīvprātīgais 2015”
Saeimā tiek skatīts likumprojekts “Grozījumi Jaunatnes likumā”
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.28
LJP valdes sēde 6.novembrī
LJP viesosies vairākās Latvijas pašvaldībās
Piedalies LJP Rudens politikas forumā “Brīvprātīgā darba likuma ieviešanas praktiskie aspekti”
Atskats uz Rīgas Jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes sēdi
LJP atbalsta iniciatīvu “Ievirzi Latviju!”
Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēdē LJP informē par Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konferences secinājumiem
Atskats uz Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konferenci
LJP starptautiskā konferencē Daugavpilī informē par Strukturētā dialoga aktualitātēm
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.29
LJP piedalās neformālajā forumā par digitālā laikmeta izaicinājumiem jaunatnes jomā
Aicinām iesaistīties jauniešus – Strukturētā dialoga vēstniekus!
Aicinām uz sadarbību Strukturētā dialoga reģionālos partnerus
IZM aicina LJP dalīborganizācijas uz tikšanos par Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam izstrādi
LJP Ziemas sesija 18.-20.decembrī
Rīgas iedzīvotāju forumā LJP piedalīsies darb-darbnīcas “Jauniešu Rīga” organizēšanā
Valsts finansēts NVO fonds 2016.gadā būs!
Iepriecini Latviju simtgadē – uzdāvini savu laiku!
LJP piedalās reģionālajā forumā “(SA)DARBOJIES!”
5.decembrī godinās brīvprātīgos un paziņos pirmo Latvijas Jauniešu galvaspilsētu
Sveicam LJP brīvprātīgos jauniešus Starptautiskajā brīvprātīgo dienā!
Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas sanāksme 10.decembrī
LJP valdes sēde 10.decembrī
Rīgas iedzīvotāji forumā veicina sadarbību ar NVO
Latvijas Jaunatnes padome izsaka atbalstu Mārītei Seilei
Svinīgā pasākumā godināti “Gada brīvprātīgais 2015” ieguvēji no visas Latvijas un paziņota pirmā Latvijas jauniešu galvaspilsēta
Saeima atbalsta grozījumus Jaunatnes likumā
LJP piedalās Annas Lindes fonda kapacitātes celšanas pasākumā
LJP ielūdz mediju pārstāvjus uz inteliģentām pusdienām
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.30
Strukturētā dialoga IV cikla noslēdzošā Eiropas vadības komitejas sēde
LJP piedalās diskusijā par NVO sektora aktualitātēm 2016.gadā
18.-20.decembrī norisināsies LJP Ziemas sesija
Atskats uz LJP Rudens politikas forumu “Brīvprātīgā darba likuma ieviešanas praktiskie aspekti”
Aicinām uz interaktīvajām apmācībām par sociālā kapitāla attīstības rīkiem
Atskats uz LJP tikšanos Kārsavas, Smiltenes, Ropažu, Sējas, Alsungas un Aglonas novadu pašvaldībās
LJP pārstāvis apstiprināts NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejā
LJP dalīborganizācijas aicinātas izvērtēt LJP darbību 2015.gadā
Atskats uz LJP Ziemas sesiju 2015

Vairāk informāciju par projekta īstenošanu varat saņemt, sazinoties ar projekta vadītāju Inesi Šubēvicu,inese.subevica@ljp.lv, 29209607

Darbības programmas mērķu sasniegšanas pakāpe

Ar šo pārskata periodu, LJP noslēdz projekta  "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" īstenošanu. Izsakām pateicību visiem sadarbības partneriem, ar kuriem kopā ir strādāts 2013.-2015.gadā. Lai arī projekta īstenošana noslēdzas, LJP savu darbību turpina. Kopā mēs varam daudz!

The main aim of the action programme of National Youth Council of Latvia (LJP)  – project “Capacity building of LJP 2.0” – is to ensure sustainable development of LJP as a youth and youth NGO representative organization, allowing it to work regularly and in long-term to achieve its mission and aims, securing the participation of youth and youth NGO’s in youth policy development and implementation in Latvia, advocating for interests of youth NGO’s and making sure that informed opinions of young people are heard in the decision making processes. Action programme will be implemented across Latvia and coordinated from LJP’s office in Riga. Planned results are achieved in the project. The total cost of the project is 59577,06 EUR EUR, 53601.00 EUR co-financed by European Economic Area financial instrument and  the Republic of Latvia. Project implementation period is 01.09.2013.-31.12.2015.

Projektu atbalsta:

visi_logo


Dalies:

Aktuāli