LJP pozīcija par iniciatīvu “Vēlēt no 16” jeb “Vote 16”

ŠOBRĪD neatbalstīt iniciatīvu par izmaiņu veikšanu "Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā" par vēlēšanu tiesību piešķiršanu republikas pilsētu un novadu domes vēlēšanās no 16 gadu vecuma.

Atbalstīt un rosināt vispārējās izglītības standartu satura uzlabošanu, veicinot politikas zinātnes un vietējās pašvaldības politikas un darbības aktualizēšanu izglītības iestādēs no 7.klases, nodrošinot, ka vēlētāji, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, tiek savlaicīgi izglītoti par valsts un pašvaldības politiku, darbību, uzbūvi un vēlēšanu tiesībām kā iedzīvotāju atbildības jomām.

LJP rosina valstī noteikt konkrētus sasniedzamos rādītājus pilsoniskās līdzdalības jomā jauniešu mērķauditorijā, pēc kuriem varētu lemt par vēlēšanu vecuma cenzu samazināšanu.

Steidzami atbalstīt jaunatnes organizāciju darbību un attīstību kā spēcīgāko instrumentu pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai Latvijā.

Pieņemta 2019-11-02


Dalies:

Aktuāli