LJP pozīcija par sadarbības partneriem un sadarbības līguma formu

Stiprinot LJP lomu jaunatnes politikā Latvijā un veicinot jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, sadarbību, LJP darbības attīstību īsteno caur biedru un asociēto biedru pārstāvniecību un sadarbības partneru, kas tiek attīstīts uz līgumu pamata, pārstāvniecību.

Sadarbības līgumus var slēgt ar jaunatnes organizācijām un organizācijām, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, kas dažādu iemeslu dēļ nav vai nevar būt LJP biedri vai asociētie biedri, citām nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām, valsts pārvaldes institūcijām, uzņēmējiem, reliģiskajām organizācijām, politiskajām organizācijām, starptautiskajām organizācijām un citām organizācijām, ar kurām sadarbojoties LJP var sasniegt savus mērķus.

Pieņemta 2015-08-21

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli