LJP pozīcija par NVO fondu Latvijā

Atbalstīt valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi jau no 2016. gada 1. janvāra. Atbalstīt valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda modeli: NVO darbības atbalstam izveidota atsevišķa valsts budžeta programma, ko īsteno Sabiedrības integrācijas fonds. NVO fonda modelī paredzēt finansējuma sadales principu pēc nozaru dalījuma, kā atsevišķu nozari izdalot “Atbalsts jaunatnei”.

Pieņemta 2015-08-21

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli