LJP pozīcija par jauniešu fizisko un garīgo veselību

Jauniešiem jādod iespēja veikt veselīgas izvēles. Sabiedrībai ir vajadzīgi veseli un emocionāli stabili jaunieši. Droša vide ne tikai aizsargā jaunatni no fiziska un garīga kaitējuma, bet arī mudina būt aktīviem un izvēlēties veselīgu dzīvesveidu arī turpmāk, tādejādi veicinot veselīgu un drošu sabiedrību ilgtermiņā. Jauniešiem jānodrošina zināšanas un izglītošana par garīgās veselības traucējumiem (piemēram, depresiju, trauksmi, bailēm un kaunu meklēt palīdzību) un par palīdzības pieejamību. Jauniešu, īpaši nepilngadīgo, iespējas saņemt palīdzību ietekmē arī vecāku iespējas un izpratne par šo tēmu, ko ir būtiski veicināt. Pastāvīgi jāinvestē speciālistu izglītošanā un viņu redzesloka paplašināšanā, lai novērstu jauniešu garīgās veselības traucējumus.

Pieņemta 08.11.2020

Aktuāli