LJP pozīcija par dabas aizsardzību

Veicināt attieksmi sabiedrībā un jauniešos, kas vērsta uz steidzamiem pasākumiem, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi, aizsargātu, atjaunotu un veicinātu ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu un apsaimniekošanu, veicinātu tās atjaunošanu un apstādinātu bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Dabas aizsardzība cieši saistīta ar atbildīgu patēriņu un izpratnes veidošanu par ilgtspējīgu, zaļu dzīvesveidu.

Pieņemta 08.11.2020

Aktuāli