Pieteikšanās LJP Ziemas sesijai

Līdz 8.decembra, plkst.23.59 LJP esošās un jaunās dalīborganizācijas var pieteikt savu dalību LJP Ziemas sesijai, kas notiks 19.-20.decembrī, Cēsīs. LJP aicina esošās dalīborganizācijas nominēt savus pārstāvjus LJP Pārstāvju sapulcei 20.12. Lūgums iepazīties ar Ziemas sesijas programmu un savās organizācijās sagatavot pozīcijas, komentārus un priekšlikumus, lai Jūsu pārstāvjiem būtu ērtāk aizstāvēt vienu vai citu viedokli. Ziemas_sesija

Ziemas sesijā ir plānota pārstāvju sapulce, izvērtēšana par 2014.gadā paveikto, 2015.gadā veicamo darbu plānošana, pateicības par kopīgi paveikto darbu, jauno dalīborganizāciju uzņemšana, kā arī neformālā daļa ar pirti, dejām un neformālām sarunām.

LJP Ziemas sesijas programma.

Pieteikuma anketa.

LJP Ziemas sesija tiek organizēta ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, projekta „Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0” ietvaros.

SIF_EEZ_logo


Dalies:

Aktuāli