Pieredzes apmaiņa Norvēģijā

Latvijas Jaunatnes padomes un tās biedrorganizāciju pārstāvji no 1. līdz 3.decembrim devās studiju vizītē pie Norvēģijas bērnu un jauniešu padomes (LNU). Vizītes laikā LNU darbinieki dalījās ar pieredzi jaunatnes politikas veidošanā un jauniešiem aktuālu jautājumu risināšanā. Delegācija apmeklēja Oslo jaunatnes organizāciju apvienību UNI, kas vada jauniešu informācijas centru UNI Info, Norvēģijas atzara organizāciju "Jaunie Eiropas Federālisti" (JEF) un Norvēģijas parlamentu. vizite

No Latvijas studiju vizītē piedalījās 4 cilvēku delegācija – Latvijas Jaunatnes padomes interešu aizstāvības programmas direktore Solvita Jirgensone, Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes vadītāja Aija Strazda, Ventspils Jauniešu domes valdes loceklis un Latvijas Jaunatnes padomes valdes loceklis Emīls Anškens, un Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Medne. vizite

Delegācijas galvenās atziņas no studiju vizītes:

 1. Valsts finansējums projektu veidā nenodrošina stabilu un mērķtiecīgu NVO darbu ar jauniešiem.
 2. Latvijā ir nopietni un ilgtspējīgi jāstrādā pie pilsoniskās sabiedrības veidošanas. Spēcīga pilsoniskā sabiedrība ir viens no galvenajiem Norvēģijas, kā veiksmīgas un priekšzīmīgas sabiedrības stūrakmeņiem.

Balstoties uz vizītes pieredzes apmaiņu, delegācija sagatavoja ieteikumus turpmākajam LJP darbam: vizite

 1. Pārstāvju sapulcē jāapstiprina nākamā gada darba plāns un nostājas tajā risinātajos jautājumos, tādējādi dodot skaidru mandātu valdes un biroja darbam.
 2. Birojam un valdei aktīvāk jāizvērtē iespējas attīstīt apmācību nodrošināšanu dalīborganizāciju (DO) vadībai un biedriem.
 3. Nepieciešams izskatīt iespēju metodisko materiālu sagatavošanai DO gan par darbu ar jauniešiem, gan par organizāciju, projektu un finanšu vadību.
 4. Balstoties uz LNU pieredzi, izvērtēt iespēju valsts pasūtījumā veidot kampaņas jauniešu aktivitātes celšanai vēlēšanās.
 5. Jāveic izmaksu aprēķins visām iniciatīvām pie kurām strādā LJP.
 6. Jāizvērtē iespēja valsts pasūtījumā LJP administrēt līdzekļus jaunatnes organizācijām.
 7. Jāizstrādā LJP struktūras un protokola projekts, lai uzlabotu un stabilizētu LJP darbu.
 8. Jāprecizē biedru un asociēto biedru statusi. vizite
 9. Kā nākamā gada svarīgāko uzdevumu izvirzīt jauniešu NVO regulāru neprojektu finansējuma lobēšanu.
 10. Izskatīt iespēju nacionāla līmeņa interešu aizstāvībā izmantot Eiropas Jaunatnes foruma un citu partnervalstu nacionālo jauniešu padomju pārstāvjus.
 11. LJP jāveic darba ar augsta ranga politiķiem un ierēdņiem, kam ir liela ietekme ministrijās.

Studiju vizīte notika projekta “Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0”” (līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/121/1/NAC/075/2014) ietvaros. Projekts tiek finansēts Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programmas” ietvaros.

SIF_EEZ_logo


Dalies:

Aktuāli