Piedzīvojuma Gars

Biedrība "Piedzīvojuma Gars "ir pieredzes izglītības organizācija, kas vērsta uz personības attīstību grupas kontekstā. Caur projektiem "Piedzīvojuma Gars" vēlas iedrošināt jauniešu spēju pielāgoties mainīgajai pasaulei, veicinot to pašapziņu un veiksmīgu sadarbību ar apkārtējiem, tādējādi ieguldot nākotnes sabiedrībā.

Biedrības misija pasaulē ir AIM - Aizraut. Izaicināt. Mācīt(ies).

"Mums patīk iemest cilvēkus situācijās, kur tiem jākomunicē, jāsadarbojas un jāpaļaujas vienam uz otru, piedāvājot drošu, pielāgotu, izaicinošu mācību vidi. Visvairāk mīlam darboties dabā, kuru izmantojam kā metodi pašapziņas celšanai."

E-pasts
info@piedzivojumagars.lv
Group
Biedri

Aktuāli