Piedzīvojuma Gars

Piedzīvojuma Gars ir pieredzes izglītības organizācija, kas vērsta uz personības attīstību grupas kontekstā. Mums patīk iemest cilvēkus situācijās, kur tiem jākomunicē, jāsadarbojas un jāpaļaujas vienam uz otru, piedāvājot drošu, pielāgotu, izaicinošu mācību vidi. Visvairāk mīlam darboties dabā, kuru izmantojam kā metodi pašapziņas celšanai.

Mūsu misija pasaulē ir AIM - Aizraut. Izaicināt. Mācīt(ies).

Caur saviem projektiem gribam iedrošināt jauniešu spēju pielāgoties mainīgajai pasaulei, veicinot to pašapziņu un veiksmīgu sadarbību ar apkārtējiem, tādējādi ieguldot nākotnes sabiedrībā.

E-pasts
info@piedzivojumagars.lv
Grupa
Biedri

Aktuāli