Pašvaldībām par stratēģisko partneri jāizvēlas jauniešu NVO

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) aicina pašvaldības projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā par stratēģiskajiem partneriem izvēlēties sava novada jaunatnes organizācijas vai organizācijas, kas strādā ar jauniešiem. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu (NEET) un veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā NVO vai jauniešu centru darbībā. zina_nvo

Ir neapstrīdams fakts, ka jauniešu NVO ir tās, kam ir liela pieredze darbam ar NEETiem. Jauniešu NVO ar saviem darbiem Latvijas novados ir pierādījušas, ka “runā ar jauniešiem vienā valodā”. Ņemot vērā, ka klasisks NEET jaunietis nav nedz pašvaldības sociālo dienestu, nedz Nodarbinātības valsts aģentūru filiāļu, nedz izglītības iestāžu redzeslokā, ir jāapzinās, cik ļoti specifiska pieeja ir nepieciešama darbam ar NEET jauniešiem, lai tie atgrieztos izglītības sistēmā vai darba tirgū. Un tieši šeit ir noderīga sadarbība ar organizācijām, kas strādā ar NEET jauniešiem. Pašu jauniešu labā.

Ņemot vērā, ka pašvaldībai projektā nepieciešams iesaistīt vismaz vienu stratēģisko partneri, kas var būt biedrība vai nodibinājums, jauniešu centrs, sociālais dienests, izglītības vai sporta iestāde, vai arī cita organizācija, kas darbojas jaunatnes jomā, LJP ir gatava sniegt atbalstu pašvaldībām stratēģisko partneru izvēlē, nodrošinot darbā ar jauniešiem pieredzējušu NVO līdzdalību projekta īstenošanā (kontaktinformācija saziņai: ljp@ljp.lv).

LJP aicina pašvaldības par stratēģisko partneri projekta īstenošanā izvēlēties sava novada NVO vai organizācijas, kas strādā ar jauniešiem. Daudzām NVO ir liela praktiskā pieredze darbā ar NEET jauniešiem, un tās var kļūt par nenovērtējamu stratēģisko partneri pašvaldībām, projekta „PROTI un DARI!” ieviešanā.

NVO var nodrošināt mērķa grupas jauniešiem īstenot dažādas neformālās izglītības aktivitātes, dalību NVO pasākumos, organizētajās apmācībās, nometnēs vai citos ar jaunatnes jomu saistītos pasākumos.

Plašāka informācija par projektu „PROTI un DARI!” pieejama Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā www.jaunatne.gov.lv

visi_logo


Dalies:

Aktuāli