Papardes zieds

Biedrība “Papardes zieds” ir brīvprātīga un demokrātiska sabiedriskā labuma organizācija, kas dibināta 1994. gadā. “Papardes zieds” ir viena no Latvijas lielākajām nevalstiskajām organizācijām, kas veiksmīgi jau daudzus gadus strādā reproduktīvās veselības un tiesību jomā visā Latvijas teritorijā. Kopš 2000. gada “Papardes zieds” ir pilntiesīgs Starptautiskās Ģimenes plānošanas federācijas (IPPF – International Planned Parenthood Federation) biedrs.

“Papardes zieds” misija ir panākt, lai Latvijā tiktu īstenotas katra cilvēka seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju.

“Papardes zieds” pamatprincipi un vērtības, kas visos līmeņos nosaka organizācijas virzību un darbu, ir veselība, daudzveidība, iekļaušana, aizrautība un brīvprātība.

Biedrība “Papardes zieds” īsteno  projektus sadarbībā ar Latvijas valsts un pašvaldības institūcijām, starptautiskām institūcijām un organizācijām, kā arī privātiem uzņēmējiem. Biedrība veic arī izglītojošus pasākumus gan jauniešiem, gan viņu vecākiem, gan profesionāļiem par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām, kā arī iesaistās šo jautājumu interešu aizstāvībā valsts un starptautiskā līmenī.

E-pasts
info@papardeszieds.lv
Group
Asociētie biedri

Aktuāli