Pagarināta pieteikšanās video konkursam "Jaunieši iesaistās"

Sakarā ar pēdējā brīža lielo interesi par Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) rīkoto video konkursu "Jaunieši iesaistās", tiek pagarināts video iesniegšanas termiņš līdz 20.februārim (ieskaitot). Video konkursa mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par jauniešu līdzdalības veidiem un līdzdalības iespējām. Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Lai piedalītos konkursā, jaunietim ir jāizveido video, kurā radošā veidā ir parādītas līdzdalības iespējas savā tuvākajā apkārtnē. Video_konkurss_Jauniesi_iesaistas2

Pieteikuma anketa ir jāaizpilda tiešsaistē: http://ejuz.lv/jauniesulidzdaliba un video jānosūta uz e-pastu mediji[at]ljp.lv

3 interesantāko video autori balvās saņems planšetdatorus un piemiņas suvenīrus. Uzvarētāju apbalvošana notiks 26.-27.februārī, Rīgā, pasākuma „Strukturētā dialoga nacionālā konference”, laikā.

Detalizēta informācija un konkursa nosacījumi ir atrodama konkursa Nolikumā.

*Jauniešu līdzdalība ir process, kurā jaunieši piedalās sev būtisku jautājumu izlemšanā, apkārt notiekošā līdzveidošanā un sabiedrības procesu ietekmēšanā. Video par jauniešu līdzdalību, tās veidiem: http://youtu.be/vji0o6ezyCw

Video konkurss "Jaunieši iesaistās" tiek organizēts un finansēts projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”, Eiropas Savienības programmas Erasmus+ un Eiropas Komisijas finansētā projekta "Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa - jaunatne" ietvaros.

      SD_logo_finansetaji EU_cofunded


Dalies:

Aktuāli