Organizācijas aicinātas pieteikties pasākumā "NVO vai NLO?"

Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2019 Ikšķiles un Olaines novadu apvienības un biedrība "Māk-onis" aicina iesaistīties Olaines novada Jauniešu dienā, kas notiks 31. augustā Olaines Mežaparkā! 

Nevalstiskajām organizācijām (NVO) ir iespēja veidot savu aktivitāti - ir paredzēta maģiska kopā-darīšana Maģiskajā NVO skvērā!

Organizatori piedāvā iespēju piedalīties lieliskā pasākumā šī gada jaunatnes lietu epicentrā, iespēju tīkloties un satikt domubiedrus un piedalīties dažādās aktivitātes, iespēju apmeklēt jauku pilsētu un iepazīt foršus jauniešus. Organizatori var arī nodrošināt nelielu samaksu transportam. No organizāciju puses tiek gaidīta forša aktivitāte, laiks, interese, darītāji.

 Maģiskajiem darboņiem organizatori piedāvā:

  • satikt dažādas organizācijas NVO brančā. Omulīgā, grafiti un īstuma pilnā jauniešu centra pagalmā tiks organizēta neformāla pasēdēšanu un tīklošanās organizācijām. Tie, kam ir vēlme, var pieteikties un dalīties savos FuckUp stāstos - kas ir lietas jūsu organizāciju dzīvēs, no kurām esat vairāk vai mazāk sāpīgi mācījušies? Tā būs iespēja arī neformāli aprunāties, iepazīties, pārrunāt gan organizāciju ikdienu, gan dažādas citas lietas. NVO brančs plānots 31. augustā 12.30. ("uzlikšanās" un sagatavošanās aktivitātēm plānota pirms tam. NVO brančs kā iespēja ievilkt elpu pirms paša pasākuma, pirms aktivitātēm)
  • iespēju organizēt NVO aktivitāti no 14.00-17.00. ( no plkst. 14.00 Maģiskā NVO skvēra atklāšana ar kādu maģisku priekšnesumu / aktivitāti, ko nodrošināsim jūsu un citu apmeklētāju priekam). Tā kā tā ir Jauniešu diena (publisks pasākums ar daudzām dažādām aktivitātēm), iesakām plānot kaut ko neilgu, viegli atkārtojamu, ņemot vērā, ka jaunieši ies un nāks, izmēģinās dažādas aktivitātes. Aktivitātei vajadzētu būt jauniešiem saistošai (tomēr, protams, ka jaunieši ir dažādi), iedvesmojošai, iespējai iemācīties, padomāt par kaut ko jaunu. 
  • piedalīties citās foršās Jauniešu dienas aktivitātēs Olainē

NVO, kuras vēlas piedalīties, aicinātas pieteikties un ziņot, kāpēc būtu vēlme piedalīties un kāda varētu būt aktivitāte - uz biedriba.makonis@gmail.com!

“Latvijas Jauniešu galvaspilsēta ” veidota ar mērķi popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū un tā nozīmi sabiedrības ar pilsonisko apziņu audzināšanā, tajā skaitā Eiropas Savienības vērtības un iespējas jauniešiem; stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni prestižu un veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. 

Dokumenti
Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli